University of Valencia logo Logo del portal

  • Rectorat
Reference Rules File(s)
ACGUV 156/2018

Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València. (CG 12-VII-2018).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018).

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 156/2014

Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua estrangera i el diploma de Mestre en valencià de la Universitat de València. (CG 24-VII-2014)

ACGUV 196/2013

Reglament de mobilitat de la Universitat de València. (CG 29-X-2013).

ACGUV 131/2012

Reglament de práctiques externes de la Universitat de València. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 105/2012

Protocol de modificacions de plans d'estudi. (CG 21-V-2012)

ACGUV 295/2011

Reglament d'adscripció, autorització d'ensenyaments, supervisió i tutela de l'activitat de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat de València. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 126/2011

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. (CG 24-V-2011).

ACGUV 64/2011

Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General. (CG 1-III-2011)

ACGUV 127/2010

Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010)

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries. (CG 22-XII-2009)

ACGUV 84/2007

Normativa reguladora de les activitats puntuals d'extensió universitària. (CG 26-IV-2007. Modificat CG 27-VII-2010)

AJGUV 245/1999

Acord de Junta de Govern de 21 d´octubre de 1999. Carta especial d´esportistes d´alt nivell de la Universitat de València

ACGUV 409/1993

Carta dels drets i deures dels estudiants de la Universitat de València. (JG 19-X-1993. Modificada JG 30-IV-1998)

ACGUV 274/1991

Normativa de cursos d'extensió universitària. (JG 22-X-1991. Modificat JG 19-VII-1994. Modificat C.G. 22-VII-2003)

ACUV 26/2011

Criteris generals per a l'adscripció de centres a la Universitat de València. (Claustre 10-XI-2011)

ACSUV 349/2009

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009)

 

Premis i honors acadèmics

Reference Rules File(s)
ACGUV 204/2017

Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. (CG 25-VII-2017).

ACGUV 290/2016

Barem per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat. (CG 29-XI-2016)

ACGUV 270/2013

Reglament per al nomenament de doctors o doctores honoris causa. (CG 17-XII-2013).

ACGUV 32/2012

Reglament per a l'adjudicació de premis extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València. (CG 28-II-2012).

ACGUV 252/2008

Reglament per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat. (CG 23-XII-2008. Modificat CG 21-XII-2012).

ACGUV 02/04/1987

Reglament de la Medalla de la Universitat de València. (JG 2-IV-1987. Modificat JG 21-XII-2000).

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy