UVtransparenciaUniversitat de València Logo del portal

Reference Agreement File(s)
2021-309

Conveni de col·laboració amb Nueva Galimplant, S.L.U. per a la creació de la "Càtedra d'Implantologia Dental Galimplant".

Approval date of Governing Council: 13/12/21
Date of the signature of the agreement: 27/12/21
Area: Innovation and Transfer

2021-264

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández per a la licitació conjunta per a la contractació d'una plataforma de gestió de documents i arxiu electrònic per als arxius de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández.

Approval date of Governing Council: 05/10/21
Date of the signature of the agreement: 17/01/22
Area: General Secretary

2021-261

Protocol general d'actuació amb la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España.

Approval date of Governing Council: 05/10/21
Date of the signature of the agreement: 21/10/21
Area: Research

2021-260

Protocol general d'actuació amb QuirónSalud.

Approval date of Governing Council: 05/10/21
Date of the signature of the agreement: 15/11/21
Area: Research

2021-252

Conveni de cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes amb l'entitat de Dret Públic Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp.

Approval date of Governing Council: 05/10/21
Date of the signature of the agreement: 22/10/21
Area: Employment and Training Service

2021-238

Conveni de cooperació docent amb l'Excel·lentíssim Col·legi de Graduats Socials de València per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Approval date of Governing Council: 23/07/21
Date of the signature of the agreement: 15/10/21
Area: Employment and Training Service

2021-197

Acord de cooperació amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la realització de les activitats de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat durant l'exercici 2021.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 21/07/21
Area: Innovation and Transfer

2021-196

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per al desenvolupament de la Càtedra Institucional per la Cultura de la Mediació.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 04/08/21
Area: Innovation and Transfer

2021-194

Conveni amb la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 19/07/21
Area: Employment and Training Service

2021-193

Conveni específic de col·laboració amb la Fundación ONCE i Associació Inserta Empleo, per a la creació de l'Aula d'Emprenedoria per Talent Emprén.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 19/07/21
Area: Employment and Training Service

2021-190

Conveni amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2021.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 12/07/21
Area: Equality, Diversity and Sustainability

2021-184

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el Consorci Hospital General Universitari de València, per a la realització de pràctiques docents de titulacions de Ciències de la Salut.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 02/08/21
Area: Studies and Language Policy

2021-183

Conveni de col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià.

Approval date of Governing Council: 29/06/21
Date of the signature of the agreement: 13/07/21
Area: Employment and Training Service

2021-159

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per al suport al NODE de la ICTS NANBIOSIS (Unitat 26)

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 17/09/21
Area: Innovation and Transfer

2021-158

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per al desenvolupament d'activitats d'investigació, informació, formació i difusió en matèria de drets fonamentals, accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, especialment violència sobre la dona, abordats des de la perspectiva jurídica.

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 12/07/21
Area: Equality, Diversity and Sustainability

2021-144

Conveni amb l'Institut de Majors i Serveis Socials, a través del Centre de Referència Estatal d'Atenció Psicosocial a Persones amb Trastorn Mental Grave de València, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 09/07/21
Area: Employment and Training Service

2021-143

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC).

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 17/06/21
Area: Employment and Training Service

2021-142

Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 02/07/21
Area: Employment and Training Service

2021-141

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Universidad de Salamanca.

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 16/06/21
Area: Employment and Training Service

2021-140

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Universidad Complutense de Madrid.

Approval date of Governing Council: 01/06/21
Date of the signature of the agreement: 17/06/21
Area: Employment and Training Service

2021-099 bis

Conveni de col·laboració amb l'entitat Importaco per a la creació de l'Aula d'Emprenedoria Importaco-Universitat de València.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 10/11/21
Area: Employment and Training Service

2021-099

Conveni marc de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat Oberta de Catalunya.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 18/05/21
Area: Employment and Training Service

2021-098

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, per a la realització de pràctiques acadèmiques d'estudiants.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 10/05/21
Area: Employment and Training Service

2021-097

Protocol d'actuació amb la Fundació Humanitària dels Rotaris Espanyols.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 30/05/21
Area: Employment and Training Service

2021-096

Conveni de col·laboració per a establir les condicions de col·laboració amb Labora-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per al desenvolupament del programa "Escola Valenciana d'Innovació Labora-Universitat de València", amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 05/05/21
Area: Employment and Training Service

2021-094

Conveni marc amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la creació de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 20/05/21
Area: Innovation and Transfer

2021-093

Conveni amb el Ministeri de Ciències i Innovació, la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i Lifewatch Eric Common Facility in Spain, per a la participació d'Espanya en la infraestructura Europea MIRRI-ERIC, dedicadda a facilitar l'accés i la gestió legal de recursos microbians per al desenvolupament eficient de la I+D+I en el camp de la biotecnologia i les ciències de la vida.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 27/05/21
Area: Innovation and Transfer

2021-092

Acord marc de cooperació amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per al desenvolupament de projectes d'investigació i innovació en la identificació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 12/05/21
Area: Innovation and Transfer

2021-090

Conveni de cooperació amb la Universitat Politècnica de València per a la constitució de la Unitat Mixta d'Investigació "Patrimoni i Desenvolupament Sostenible - Unitat Mixta UV-UPV".

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 19/05/21
Area: Research

2021-089

Conveni marc de col·laboració amb l'Associació Valenciana d'Antropologia.

Approval date of Governing Council: 29/04/21
Date of the signature of the agreement: 07/05/21
Area: Studies and Language Policy

2021-078

Conveni de col·laboració educativa amb SAS Institute, S.A.U.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 03/05/21
Area: Strategy, Quality and Information Technology

2021-077

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per al suport al node de la ICTS de la Xarxa Espanyola de Supercomputació.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 13/07/21
Area: Innovation and Transfer

2021-076

Conveni de cooperació amb la Universitat Politècnica de València, per a la renovació de la Unitat Mixta d'Investigació Calagua. Unitat Mixta UV-UPV.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 16/04/21
Area: Innovation and Transfer

2021-075

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A., General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L., Implantaciones de Sistemas de Gestión, S.L., Medición Avanzada de Contadores, S.A., Empresa Mixta Metropolitana, S.A., Aigües de València, S.A., Empresa General Valenciana de l'Aigua, S.A., Global Omnium Medi Ambient, S.L. i Unió Temporal d'Empreses Global Omnium Medi Ambient, S.L. - Agricultors de la Vega de València i Depuració Aigües del Mediterrani.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 20/04/21
Area: Employment and Training Service

2021-074

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes amb la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 29/03/21
Area: Employment and Training Service

2021-073

Conveni amb el Ministeri de Cultura i Esport per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en museus de titularitat estatal adscrits a la Direcció General de Belles Arts.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 28/05/21
Area: Employment and Training Service

2021-072

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la realització de pràctiques formatives subvencionades durant l'any 2021.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 23/04/21
Area: Employment and Training Service

2021-071

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari.

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 29/03/21
Area: Employment and Training Service

2021-058

Conveni de col·laboració amb Sanauker Europe and Latin America, S.L. per a la creació de la "Càtedra Sanuker, de Software Conversacional, Bots i Aplicacions".

Approval date of Governing Council: 09/03/21
Date of the signature of the agreement: 22/03/21
Area: Innovation and Transfer

2021-022

Conveni de col·laboració amb la Fundació Investigació - Hospital General Universitari, per a la creació de la Càtedra en Cirurgia Robòtica i Avançada.

Approval date of Governing Council: 02/02/21
Date of the signature of the agreement: 24/02/21
Area: Innovation and Transfer

2021-021

Protocol general d'actuació amb la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo.

Approval date of Governing Council: 02/02/21
Date of the signature of the agreement: 12/02/21
Area: Innovation and Transfer

2021-018

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb Grupo Deloitte.

Approval date of Governing Council: 02/02/21
Date of the signature of the agreement: 01/03/21
Area: Employment and Training Service

2021-017

Conveni amb l'Institut Cervantes per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per part de l'estudiantat.

Approval date of Governing Council: 02/02/21
Date of the signature of the agreement: 02/03/21
Area: Employment and Training Service

2021-014

Acord de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la difusió d'audiovisuals "DocuFòrum".

Approval date of Governing Council: 02/02/21
Date of the signature of the agreement: 16/03/21
Area: Territorial Projection and Society

2020-210

Conveni de cooperació educativa amb la Universidad de Murcia per a la realització de pràctiques externes d'estudiants universitaris.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 12/02/21
Area: Employment and Training Service

2020-207

Conveni amb el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, per a la realització de pràctiques dels alumnes de grau i de postgrau.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 08/01/21
Area: Employment and Training Service

2020-205

Conveni de cooperació educativa amb l'Institut Nacional d'Estadística per a la realització de pràctiques acadèmiques no retribuïdes.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 25/01/21
Area: Employment and Training Service

2020-204

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb el Govern d'Aragó.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 30/12/20
Area: Employment and Training Service

2020-203

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb la Federació de Mutualitats de Previsió Social de la Comunitat Valenciana.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 04/02/21
Area: Employment and Training Service

2020-202

Conveni de col·laboració amb la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, per a la realització de pràctiques d'alumnat, dels títols de grau i màster universitaris, relacionats posteriorment, durant el curs acadèmic 2020/2021.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 15/02/21
Area: Employment and Training Service

2020-200

Conveni de col·laboració amb la Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana per a la creació d'una incubadora d'alta tecnologia en innovació agroalimentària.

Approval date of Governing Council: 22/12/20
Date of the signature of the agreement: 04/09/20
Area: Innovation and Transfer

2020-194

Conveni amb el CSIC, AEMET, UGR, CIEMAT, BSC-CNS, CEAM, INTA, UVA, UMH I UPC per a la formalització de la Unitat Mixta d'Investigació o Joint Research Unit ACTRIS-Spain (JRU ACTRIS-Spain).

Approval date of Governing Council: 22/02/20
Date of the signature of the agreement: 16/04/21
Area: Research

2020-177

Conveni de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el Consorci Hospital General Universitari de València, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Approval date of Governing Council: 03/11/20
Date of the signature of the agreement: 20/11/20
Area: Employment and Training Service

2020-174

Conveni marc de pràctiques acadèmiques externes amb Quimacova.

Approval date of Governing Council: 03/11/20
Date of the signature of the agreement: 19/10/20
Area: Employment and Training Service

2020-168

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats que incorporen la perspectiva de gènere de forma transversal.

Approval date of Governing Council: 03/11/20
Date of the signature of the agreement: 22/12/20
Area: Equality, Diversity and Sustainability

2020-167

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici de 2020.

Approval date of Governing Council: 03/11/20
Date of the signature of the agreement: 11/11/20
Area: Equality, Diversity and Sustainability

2020-155

Conveni amb l'Administració General de l'Estat (Ministeri Política Territorial i Funció Pública - Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública) per a la realització de pràctiques externes per part dels estudiants de Grau/Màster en Farmàcia, Medicina, Informació i Documentació, Periodisme, Dret i Infermeria de dita Universitat en la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana / Subdelegació del Govern en València).

Approval date of Governing Council: 06/10/20
Date of the signature of the agreement: 21/12/20
Area: Employment and Training Service

2020-151

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a la realització del Projecte "La cooperació universitària al Desenvolupament 2020. Universitat de València".

Approval date of Governing Council: 06/10/20
Date of the signature of the agreement: 10/11/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-150

Acord de cooperació amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda durant l'exercici 2020.

Approval date of Governing Council: 06/10/20
Date of the signature of the agreement: 16/10/20
Area: Innovation and Transfer

2020-130

Conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per al desenvolupament de programes de cooperació educativa.

Approval date of Governing Council: 14/07/20
Date of the signature of the agreement: 13/04/21
Area: Employment and Training Service

2020-129

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari.

Approval date of Governing Council: 14/07/20
Date of the signature of the agreement: 03/11/20
Area: Employment and Training Service

2020-107

Conveni amb l'Institut Social de la Marina, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per part de l'estudiantat.

Approval date of Governing Council: 23/06/20
Date of the signature of the agreement: 23/07/20
Area: Employment and Training Service

2020-102

Cooperation agreement with Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy (Germany).

Approval date of Governing Council: 26/06/20
Date of the signature of the agreement: 19/11/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-101

Conveni marc amb la Universitat de Kumamoto (Japó).

Approval date of Governing Council: 23/06/20
Date of the signature of the agreement: 14/01/21
Area: Internationalization and Cooperation

2020-085

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster amb la Universitat Rovira i Virgili.

Approval date of Governing Council: 09/06/20
Date of the signature of the agreement: 13/01/20
Area: Employment and Training Service

2020-084

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster amb la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Approval date of Governing Council: 09/06/20
Date of the signature of the agreement: 08/01/20
Area: Employment and Training Service

2020-083

Conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster amb la Universidad de Cádiz.

Approval date of Governing Council: 09/06/20
Date of the signature of the agreement: 29/11/19
Area: Employment and Training Service

2020-080

Conveni marc amb la Generalitat, a través de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat i la companyia Glaxosmithkline, SA, per a la creació de la "Càtedra EVES-GSK d'avaluació d'intervencions sanitàries".

Approval date of Governing Council: 09/06/20
Date of the signature of the agreement: 13/11/20
Area: Innovation and Transfer

2020-078

Conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per al desenvolupament de treballs de recerca, formació i difusió en matèria de drets fonamentals, medicació, assistència a les víctimes del delicte, especialment violència sobre la dona, abordats des de la perspectiva jurídica.

Approval date of Governing Council: 09/06/20
Date of the signature of the agreement: 23/07/20
Area: Equality, Diversity and Sustainability

2020-052

Agreement with The National University of Science "MISiS" (Russia).

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 11/03/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-051

Agreement between University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland).

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 22/10/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-050

Conveni amb la Universidade de Cabo Verde

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 03/07/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-049

Conveni amb la Universidad de Antofagasta (Xile).

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 27/11/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-048

Conveni amb la Universidad del Río-UDR (Ecuador).

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 10/06/20
Area: Internationalization and Cooperation

2020-047

Conveni marc de cooperació amb la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, Managua (Unisquen-Managua).

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 29/01/21
Area: Internationalization and Cooperation

2020-045

Conveni marc de col·laboració amb Komos, companyia teatral.

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 05/10/20
Area: Culture and Sport

2020-043

Conveni marc de col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals "El Carmen" d'Onda.

Approval date of Governing Council: 10/03/20
Date of the signature of the agreement: 05/10/20
Area: Culture and Sport

2020-026

Conveni amb el Ministerio de Defensa per a la realització de pràctiques externes en el Centro de Historia y Cultura Militar Centro (València).

Approval date of Governing Council: 04/02/20
Date of the signature of the agreement: 11/03/20
Area: Employment and Training Service

2019-282

Conveni marc de col·laboració amb l'Entitat Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV).

Approval date of Governing Council: 17/12/19
Date of the signature of the agreement: 07/04/20
Area: Equality, Diversity and Sustainability

2019-278

Acord de cooperació educativa amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a la realització de pràctiques formatives per a l'alumnat universitari.

Approval date of Governing Council: 17/12/19
Date of the signature of the agreement: 30/04/20
Area: Employment and Training Service