University of Valencia logo Logo del portal

  • Rectorat
Reference Rules File(s)
ACGUV 36/2016

Reglament del programa universitari La Nau Gran. (CG 9-III-2016. Modificat CG 30-V-2017)

ACGUV 247/2015

Normes de préstec a domicili per a totes les biblioteques de la Universitat de València. (CG 24-XI-2015).

ACGUV 87/2011

Reglament de règim intern del servei de biblioteques i documentació. (C.G. 5-IV-2011).

ACGUV 130/2008

Reglament de règim intern de l'oficina de control intern de la Universitat de València. (C.G. 28-VII-2008. modificat C.G. 24-V-2011)

ACGUV 34/2003

Normes sobre préstec bibliotecari (C.G. 4-III-2003).

ACGUV 190/1995

Reglament de règim intern del servei central de suport a la investigació experimental (J.G. 6-VII-1995)

ACGUV 8/1994

Reglament de règim intern del servei d'informàtica (J.G. 25-I-1994)

ACGUV 233/1992

Reglament de règim intern de la col.lecció espanyola de cultius tipus de la Universitat de València. (J.G. 24-VII-1992. Modificat en C.G. 1-XII-2009)

ACGUV 85/1991

Constitució de la col.lecció espanyola de cultius tipus com a servei de la Universitat de València. (J.G. 28-V-1991)

ACGUV 11/04/1989

Tràmit d'adquisició de material bibliogràfic a les unitats d'informació bibliogràfica adscrites a centres. (J.G. 11-IV-1989)

ACGUV 28/06/1988

Normativa sobre normalització de les publicacions universitàries. (J.G. 28-VI-1988)

ACGUV 30/07/1986

Procediment per a la reproducció de fons històrics del servei d'informació bibliogràfica amb fins d'investigació. (J.G. 30-VII-1986)

ACGUV 30/07/1986

Procediment per a la reproducció de fons històrics del servei d'informació bibliogràfica amb fins editorials (J.G. 30-VII-1986)

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy