Logo UVDegree in Catalan StudiesFaculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Imatges Treballs Fi de Grau llegits

Alumne/a Tutor/a Títol Data de lectura Imatge
Anna Arastey Vicent Gemma Lluch Crespo Anàlisi d'El Guardià de l'anell, Vicent Pascual 24/06/2014
Saray Castillejo Alarcón Vicent Escartí Soriano Edició crítica de La vanitat castigada, milacre escrit per Eduard Escalante el 1855 07/07/2014
Miquel Alcaraz Andrés Vicent Escartí Soriano Bernat i Baldoví, edició crítica i contextualització de l'obra: La fealdat y la hermosura 07/07/2014
M. José Zarzoso Vallcanera Vicent Escartí Soriano Dos testimonis memorialístics sobre la vinguda de Felip II al Regne de València 07/07/2014
Cèlia Mont Girbés J. Enric Rubio Albarracín Studi de l'Spill de Jaume Roig. Una reformulació dels sermons medievals 07/07/2014
Marina Gea Peris J. Enric Rubio Albarracín Els trobadors i les trobairitz, la producció lírica del segle XII 07/07/2014
David Baviera Clemente J. Enric Rubio Albarracín La importància de les lletres de batalla en l'ideal i la novel·la cavalleresca. Una anàlisi multidireccional de les lletres del món català i la relació amb Joanot Martorell 07/07/2014
Lorena Moya i Casterà J. Enric Rubio Albarracín La maternitat als segles XIV i XV a través dels sermons de Sant Vicent Ferrer 07/07/2014
Arantxa Llàcer Martorell Eulàlia Miralles Jori Publicística de l'Edat Moderna. Edició i estudi d'una relació de la guerra dels segadors. 07/07/2014
Leila Francés Vidal Eulàlia Miralles Jori Publicística de l'Edat Moderna. Edició i estudi d'una relació de la guerra dels segadors 07/07/2014
Natàlia Salvador del Rio Eulàlia Miralles Jori La literatura catalana moderna als manuals de batxillerat del País Valencià 07/07/2014