Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Davant la situació d'alarma generada per l'evolució del COVID-19, l'atenció al públic dels serveis administratius de la Facultat de Dret es prestarà única i exclusivament per mitjans telemàtics:

  1. Mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València, en aquells procediments que estan implantats, https://entreu.uv.es , o bé,
  2. Correo electrònic dirigit preferiblement als correus electrònics específics habilitats per a tràmits concrets,
  3. O bé, als correus electrònics genèrics de la Facultat de Dret i els seus Departaments:

Més informació


 

Location

Faculty of Law.  Departmental Building Ground Floor Central

Universitat de València
Avda. Tarongers s/n
46022 València

Opening Hours

  • Morning: from 9:00 to 14:00 h.
  • Afternoons: Mondays and Tuesdays, from 16:00 to 18 h.
  • Summer Opening Hours :

From 1 June to 31 July, from Mondays to Fridays, from 9 to 14 h.

August 2019: Wednesday 28, Thursday 29 and Friday 30, from 9 to 14 h. From 1 to 27: closed.

September: From 1 to 15 September , from Mondays to Fridays, from 9 to 14 h.