Logo UVDegree in OdontologyFaculty of Medicine and Odontology Logo del portal

El passat 12 de febrer va ser nomenat per la Rectora de la Universitat de València, amb efectes de 5 de febrer, al Prof. Javier Chorro Gascó com a Degà de la Facultat de Medicina, arran de la seua reelecció en Junta de Centre del passat 4 de febrer.

  • February 26th, 2021
F. Javier Chorro Gascó

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València i doctor en Medicina i Cirurgia, Francisco Javier Chorro és cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic Universitari de València. Catedràtic de Medicina en la Facultat de Medicina de València.

Formació en Cardiologia: Hospital Clínic Universitari de València. Formació en investigació: Universitat de València i Biomedisch Centrum (Universitat de Limburg, Maastricht, Holanda).

Responsable del grup de treball de Electrofisiologia Cardíaca Experimental del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic de València que pertany al nou Consorci Nacional CIBER en malalties cardiovasculars (CIBERCV). Director de 41 Tesis Doctorals. Editor de 10 llibres, autor o coautor de 62 capítols de llibre i de 381 articles en revistes indexades. Participació en 31 projectes d'investigació competitius, en quinze d'ells com a investigador principal, i responsable de grup en les xarxes temàtiques “REDINSCOR” I “RIC”.

Investigador principal en 12 projectes finançats per societats científiques i col·laborador en nou. Sis sexennis d'investigació i sis de docència.  Responsable del projecte PROMETEU de la Generalitat Valenciana per a l'estudi dels mecanismes d'inici, perpetuació i cessament de les arrítmies cardíaques i del grup de electrofisiologia experimental de l'H. Clínic integrat en el CIBERCV.

Altres activitats: president de la Societat Valenciana de Cardiologia (1995-1997), president de l'Institut Valencià del Cor (INSVACOR) (1998-2005). Vicepresident de la Societat Espanyola de Cardiologia (2007-2009). Director del Departament de Medicina de la Universitat de València (2011-2018). Fellow de la Societat Europea de Cardiologia. Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Medicina de València. Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València (des de 2018).