Logo UVDegree in OdontologyFaculty of Medicine and Odontology Logo del portal

Procediment per a cobrir vacants per al curs 2019-2020 en el Grau en ODONTOLOGIA després de la 3ª crida

  • July 31st, 2019
FMiO

Si es produixen vacants en el Grau en Odontologia, s'aniran cobrint per ordre rigorós de llista d'espera fins al dia 15 d'octubre.