Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

L'aula compta amb 60 places, taules electrificades, micròfons, megafonia, videoprojector, equipament informàtic, pissarra blanca, control lumínic.

L'aula disposa de 64 places, tarima, mobiliari fix, taules electrificades, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 80 places -nou aforament per canvi de mobiliari-, mobiliari fix, taules electrificades, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 80 places -nou aforament per canvi de mobiliari-, mobiliari fix, taules electrificades, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 80 places -nou aforament per canvi de mobiliari-, mobiliari fix, taules electrificades, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 80 places -nou aforament per canvi de mobiliari-, mobiliari fix, taules electrificades, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 80 places -nou aforament per canvi de mobiliari-, mobiliari fix, taules electrificades, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 80 places -nou aforament per canvi de mobiliari-, mobiliari fix, taules electrificades, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, control lumínic.

L'aula disposa de 100 places, mobiliari mòbil, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector, equip informàtic, pissarra de guix, 30 endolls de paret, control lumínic.

L'aula disposa de 100 places, mobiliari mòbil, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector,  equip informàtic, pissarra de guix, 31 endolls de paret, control lumínic.

L'aula disposa de 84 places, mobiliari mòbil, tarima, micròfons, megafonia, videoprojector,  equip informàtic, pissarra de guix, 28 endolls de paret, control lumínic.

L'aula disposa de 84 places, mobiliari mòbil, tarima baixa, micròfons, megafonia, videoprojector,  equip informàtic, pissarra de guix, 20 endolls de paret, control lumínic.

L'aula disposa de 70 places, mobiliari mòbil, tarima baixa, micròfons, megafonia, videoprojector,  equip informàtic, pissarra de guix, 48 endolls de paret, control lumínic.

L'aula disposa de 84 places, mobiliari mòbil, tarima baixa, micròfons, megafonia, videoprojector,  equip informàtic, pissarra de guix, 17 endolls de paret, control lumínic.