Beques Joves Investigadors

Aquestes beques de cooperació proveeixen els mitjans necessaris per a realitzar una estada a la Universitat de València a joves investigadors procedents d'universitats de països en vies de desenvolupament per a la seua actualització científica o tècnica. D'aquesta manera la Universitat fomenta el desenvolupament humà i sostenible i contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots els pobles.

 

Convocatòria Beques Joves Investigadors 2022

Publicació DOGV

Concessió de les beques

El termini de sol·licituds és del 17 de febrer al 16 de març 2022.

La sol·licitud és a través de la seu electrònica de la Universitat de València , i haurà de seguir els següents passos per a donar-se d'alta:

1. Faça clic sobre la imatge de la capçalera principal "seu electronicauv"

2. Faça clic sobre la icona "Els meus tràmits"

3. Seleccione "Usuari de la Seu"

4. En la part inferior veurà un enllaç que diu "Sol·licita accés". Faça clic.

5. El sistema posarà a la seua disposició un formulari que ha d'emplenar i enviar al sistema. Uns minuts després rebrà un correu que li convidarà a concloure el procés d'alta, activant el compte que vosté haja indicat.

Recorde que les dades que introduïsca NIF, nom, etc., han de ser reals, ja que posteriorment seran usats en les seues sol·licituds. Vosté determina el correu electrònic que servirà com a usuari per a accedir. Aquest compte serà la que rebrà l'esmentat correu per a completar el procés d'alta, i per a totes les comunicacions. Ajuda a l'usuari en https://ir.uv.es/1nO0oFV

Una vegada emplenat el procés d'alta, el sol·licitant podrà completar el procés electrònic de registre de la sol·licitud en “USUARI GENÈRIC DE LA UNIVERSITAT”, triant l'opció CERCADOR DE TRÀMITS i, posteriorment:

Beques Joves Investigadors

La documentació preceptiva s'acompanya a la sol·licitud en format electrònic. Conclòs el procés de registre electrònic, es podrà obtindre una còpia de l'imprés oficial que inclourà un número que identifica la sol·licitud i un resum digital que garanteix la integritat d'aquesta.

Documentació que es requerirà posteriorment, només als beneficiaris de les beques:

Annex II

Annex III

 


 

Convocatòria Beques Joves Investigadors 2021

Publicació DOGV

Concessió de les beques

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2020

Publicació DOGV

Convocatòria i bases

Sol.licitut en línea

Concessió de les beques

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2019

Publicació DOGV

Publicació al tauler d'anuncis

Convocatòria i bases

Sol.licitut en línea

Concessió

Correcció d'errors del Annex I i III


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2018

Publicació en el DOGV.

Convocatòria i bases

Concessió de les Beques Joves Investigadors 2018


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2017 

Convocatòria

Sol.licitut en línea

Concessió


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2016 

Convocatòria

Correcció d'errors convocatòria

Correcció d'errors convocatòria

Concessió


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2015 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2014


Convocatòria Beques Joves Investigadors 2013

Termini de presentació de sol.licituts: del 12 de desembre 2012 fins al 2 de gener de 2013.


Convocatòria Beques Joves Investigadors 2012