Filtrar grups
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2013-013 LISITT Laboratori integrat de Sistemes Intel · ligents i tecnologies de la informació a trànsit Juan José Martínez Dura
GIUV2013-017 IDAL Laboratori d'anàlisi intel·ligent de dades Marcelino Martínez Sober
GIUV2013-020 LSyM Laboratori de Simulació i Modelatge Rafael Javier Martínez Dura
GIUV2013-030 GREV Grup de Xarxes i Entorns Virtuals Juan Manuel Orduña Huertas
GIUV2013-036 GSIC Grup de Sistemes d'Informació i Comunicacions Carmen Botella Mascarell
GIUV2013-046 GI2AM Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental M. Carmen Gabaldón García
GIUV2013-061 CALAGUA-UV Grup d'investigació en Tecnologies del Medi Ambient Aurora Seco Torrecillas
GIUV2013-070 HiPIS Sistemes intel·ligents i d'altes prestacions Miguel Arevalillo Herráez
GIUV2013-113 IARM Anàlisi d'Imatge, Recuperació i Modelització Juan de Mata Domingo Esteve
GIUV2013-134 IQCATAL Grup de Catàlisis Heterogènia Benjamín Eduardo Solsona Espriu
GIUV2013-136 EFIQ Propietats Termodinàmiques i de Transport. Equilibri de fases Juan Bautista Montón Castellano
GIUV2013-143 MEMSLab Laboratori de Microelectrònica i Microsensors Abilio Cándido Reig Escrivá
GIUV2013-173 GPDD Grup de Processat i Disseny Digitals Alfredo Rosado Muñoz
GIUV2014-210 LEII Laboratori d'Electrònica Industrial i Instrumentació Esteban Sanchís Kilders
GIUV2015-260 ISP Grup de Processament de Senyals i Imatges Gustavo Camps Valls
GIUV2016-282 ARTEC Group de recerca avançada i expansió tecnològica en Computació Gràfica Marcos Fernández Marín
GIUV2016-283 COMMLAB Laboratori de Simulació Computacional Multiescala Miguel Lozano Ibáñez
GIUV2017-349 TAPEC Tecnologies i Arquitectures per a la percepció per Computador Fernando Pardo Carpio
GIUV2017-374 DSDC Disseny de Sistemes Digitals i de Comunicacions Jesus Soret Medel
GIUV2017-392 GHC Síntesi, reactivitat i química de coordinació de compostos heterocíclics, activitat farmacològica Rafael Ballesteros Campos
GIUV2019-441 i2N Instrumentació electrònica en física mèdica i nuclear Vicente Gonzalez Millan
GIUV2019-459 MATS Tecnologia de materials i sostenibilitat Jose David Badia Valiente