MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ I ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT

  • Assignatura:Aïllament guiat i identificació de productes naturals bioactius
  • Codi:43027
Crèdits 5
Caràcter Optatiu
Assignatura no oferida aquest curs 2022-2023