foto Ana Maria Moral Mora
ANA MARIA MORAL MORA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9639) 83686