foto Pedro Canales Ronda
PEDRO CANALES RONDA
PDI Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Despacho 1E01
(9616) 25466
Biografia

Àrees d'experiència: Direcció de Venedors, Màrqueting turístic, Investigació Comercial.

Experiència docent i Acadèmica: Més de 20 anys d'experiència docent universitària tant en institucions públiques com privades. Els seus treballs s'han publicat en revistes de l'àrea, tant nacionals com internacionals. Ha participat com a ponent de manera regular en congressos nacionals i internacionals de l'àmbit del màrqueting. És autor de diversos llibres i capítols de llibres.

Experiència professional: Col·labora com a assessor extern de màrqueting i vendes per a diverses empreses

Asignatures impartides i modalitats docents
35108 - Investigació de mercat turísticsTeoria
35145 - Pràctiques externesPrácticum
35146 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35844 - Gestió comercial i vendesPràctiques, Teoria
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
40109 - Direcció de vendesTreballs en grup, Seminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
40550 - Complements per a la formació disciplinària de les especialitats d'empresa, comerç i turismeTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. 1E01
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. 1E01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs