foto Javier de Castro Pardo
JAVIER DE CASTRO PARDO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
Campus de Tarongers. Av. Tarongers s/n. Edificio Departamental Oriental,despacho 3F04.
(9638) 28240