foto Luis Aguilar Hernandez
LUIS AGUILAR HERNANDEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9638) 64599
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:00. PEDAGOGIA - D04 - 963864599
Primer quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:00. PEDAGOGIA - D04 - 963864599
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València