foto Leila Satari Faghihi
LEILA SATARI FAGHIHI
PI Invest No Doctor Uv A1
Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) Laboratori de Biotecnologia i Biologia Sintètica (Lab. 4.2).
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.