foto Rosanna Mestre Perez
ROSANNA MESTRE PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
51104
Biografia

És doctora en Filologia Hispànica (2000), amb una tesi sobre cinema espanyol, llicenciada en Comunicacíó Audiovisual (1997) i diplomada en Llenguatges Audiovisuals (1993) en la Universitat de València.

Ha sigut Visiting Instructor d'espanyol en Longwood College, VA (EEUU), actualment Longwood University. Des de 1999 és professora de la Universitat de València. Ha impartit docència de grau i posgrau en Comunicació Audiovisual, de grau en Periodisme i en Enginyieria Multimèdia en la Universitat de València, de grau en Longwood College, i de posgrau en la seua seu delegada de Mérida (Veneçuela) i en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. També ha impartit classes de Cinema espanyol, entre altres, en castellà i anglés, en varis programes d'espanyol per a estudiants estado-unidencs en la Universitat de València: UVA, ISA, UNC i ISU (1990-2017).

És co-PI del projecte d'investigació internacional Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels factors de la ficció audiovisual que indueixen el turisme, i dels seus efectes en les audiències i els potencials turistes, ref. PID2020-112668GB-I00, financiat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya, en la Universitat de València, junt amb Jorge Nieto Ferrando (Universitat de Lleida).

Ha sigut IP del grup internacional d'investigació CITur (Cinema, Imaginari i Turisme) de la Universitat de València (2020-21) que ha desenvolupat projectes amb finançament de la Generalitat Valenciana (2005-06), del Ministeri de Ciència i Innovació (2012-14) i del Ministeri d'Economia i Competitivitat (2014-21).

Ha sigut membre d'I + D Mediaflows en el projecte "Ecología de la desinformación: la construcción de las noticias falsas y su impacto en el espacio público"  (AICO2020/224) dirigido por Guillermo López García (Universitat de València) y en l'equip l'equip d'investigació dirigit per Josep Gifreu Pinsach (Universitat Pompeu Fabra) sobre televisió i migració (2001-03).

Ha dirigit dos projectes d'innovació educativa de la Universitat de València sobre treball cooperatiu i ús de TIC (2009-10 i 2010-11). Ha participat en altres dos, NAPCED 4.0, sobre cibergèneres literaris i formats multimedials (2021-22 i 2022-23) i El Mur, projecte transmèdia (2019-20).

Ha sigut directora de l'Aula de Cinema de la Universitat de València.

Les seues línies d'investrigació són cinema espanyol i turisme, i comunicació interactiva. Entre les seues publicacions recents es troba:

- (2022): "Entre txantxigorri y txacolin: rutas literarias y cinematográficas que dinamizan el turismo neolocal en el valle del Baztán", en A. del Rey Reguillo y R. Mestre Pérez (coords.), Cine español actual, patrimonio autóctono y turismo, pp. 151-206, Gedisa.

- (2021): "Film Commissions hoy: el cine al servicio de los rodajes y el turismo", pp. 91-100; "El turismo moderno en el cine español", pp. 191-200; "Posturismo en el cine español contemporáneo", pp. 201-215, en A.del Rey Reguillo (ed.), La huella del turismo en un siglo de cine español (1916-2015), Síntesis.

- (2021): Media crisis and disinformation: the participation of digital newspapers in the dissemination of a denialist hoax, El Profesional de la Información, vol. 30, nº 4, con Lorena Cano-Orón, Dafne Calvo y Germán Llorca-Abad.

- (2020): «Resimbolización laica de la peregrinación jacobea en el cine español: el caso de The Way y Al final del camino», L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos, nº30, pp. 17-32.

- (2020): «España, plató de cine: claroscuros de las rutas de cine y televisión». Revista de Estudios Turísticos, nº 220, pp. 9-31.

- (2018), "Japan in Spain. Japanese culture through Spanish eyes in the film Gisaku", Arts, 7(4), 93, Special Issue on Japanese Transnational Cinema, pp. 1-14.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:00 a 10:00. DESPATX 36
Anual
Dilluns de 12:00 a 14:00. DESPATX 36
Anual
Dijous de 09:00 a 10:00. DESPATX 36
Anual
Dijous de 15:00 a 17:00. DESPATX 36
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.