University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

MUSAUPOL: Nou projecte d'investigació concedit a l'Institut Interuniversitari López Piñero

  • July 14th, 2020
Musaupol

A partir de juny l'Institut compta amb un nou projecte d'investigació, dirigit per Josep Simon i Jaume Sastre i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. El projecte, denominat "Museos, Aulas y Política: Cultura Científica y Tecnológica en la Transición Española" [PID2019-104897GA-I00] disposa d'un equip de 17 investigadors basats en diverses institucions espanyoles i estrangeres i ha sigut concedit en la convocatòria de 2019 per a «Proyectos de I+D+i», en el marc del "Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020". MUSAUPOL aborda la cultura científica i tecnològica en Espanya durant la Transició, en dos espais (l'aula i el museu) privilegiats per entendre la co-producció de cultura i societat ho fa a través d'un ventall ampli de casos que analitzen les pràctiques pedagògiques de les ciències experimentals i la museaïtzació de la ciència i la tecnologia, en estreta connexió amb els processos polítics d'aquest període. El projecte proposa una nova aproximació a un període que ja gaudeix d'una historiografia extensa tot i que encara jove, a través de la història de la ciència i metodologies que comprenen des de fonts Museu d'Història de la Medicina i de la Ciència.