Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Drets Lingüístics Logo del portal

Societat i llengua: igualtat lingüística
- Enfocaments sociolingüístics: principals aportacions
- Llengua i societat als territoris de llengua catalana
- Pràctiques i usos lingüístics a la societat valenciana
- La relació entre competències i usos lingüístics
- Actituds lingüístiques i identitats col·lectives
- Transmissió familiar i relacions intergeneracionals
- Dominació i assertivitat lingüística
Drets lingüístics al context espanyol
- Marc general i drets lingüístics al País Valencià
- El català a Catalunya
- El català a les Illes Balears
- El cas del gallec
- El cas de l'euskera
Polítiques públiques i drets lingüístics
- Política lingüística comparada
- Polítiques lingüístiques en l'àmbit de l'administració i serveis d'atenció públics
- Moviments socials i activisme lingüístic
- Política lingüística i educació
- Política lingüística i mitjans de comunicació
- Polítiques de traducció en societats diverses