Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia Feminista Logo del portal

La Càtedra d'Economia Feminista publica la memòria d'activitats corresponents a l'any 2017

  • 27 de febrer de 2018
Image de la noticia

La Càtedra Economia Feminista publica la seua memòria d'activitats entre les quals s'inclouen activitats de formació, recerca i de transferència i divulgació

La Càtedra Economia Feminista sorgeix amb l'objectiu d'aplicar la perspectiva del gènere en els estudis, anàlisis i la seua aplicació al model econòmic a la Comunitat Valenciana.

Les activitats de formació han consistit en la incorporació dels principis i valors que aporta l'economia feminista com a matèria d'estudi en les assignatures d'economia, conferències i beques per a cursar el Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat.

Les activitats de recerca s'han centrat en publicacions de caràcter científic sobre els reptes de la discriminació laboral per raó de gènere, s'han investigat les experiències laborals de dones estudiants universitàries i les repercussions a nivell pressupostari és tot el relacionat amb la violència de gènere.

Les activitats de transferència i divulgació han tractat de presentar i donar a conèixer l'existència i la comesa de la Càtedra d'Economia Feminista en diferents àmbits d'interès, com l'institucional, l'acadèmic i l'activista feminista; per a açò s'ha participat en convocatòries i esdeveniments presencials, s'han produït materials i s'han creat recursos per a la presència on-line de la Càtedra.

Pel que fa a la presència on-line de la Càtedra d'Economia Feminista és destacable la creació de la seua pròpia web http://femeconomiafeminista.com i el desenvolupament d'activitat de social mitjana a través dels perfils de Twitter [@*femconomia] i Facebook [@*femconomia] des d'on s'està començant a articular una comunitat d'interès al voltant de l'economia feminista.

Accedeix a la memòria açí