Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Luis Amigó Logo del portal

Seminari: Bandes llatines: contextualització, repercussió i estratègies d'abordatge

  • 22 d’octubre de 2019
carreró

Aquest seminari ha abordat el fenomen de les bandes llatines a partir de tres blocs: en primer lloc, es va fer un breu repàs històric i es va posar en context el fenomen de les colles llatinoamericanes. Impartir per Alberto Martínez, professor del Màster en Avaluació, prevenció i intervenció d'adolescents amb risc i violència filie-parental (MEPIAR).

En aquest bloc es van explicar els factors que s'associen amb l'ingrés en les colles, tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Per a tindre una visió més holística es va fer un repàs per les colles presents a Espanya i les seues diferències i similituds amb les colles a Llatinoamèrica, principalment amb les centreamericanes. El segon bloc tracte sobre les repercussions polítiques i socials de les colles. En aquest bloc es va aprofundir en l'impacte de les colles en la vida dels adolescents i joves. Finalment, el tercer bloc es va centrar en les estratègies d'abordatge del fenomen. És a dir, es va aprofundir en les polítiques públiques, estratègies o accions que tenen un impacte positiu o negatiu en el maneig del fenomen.

Resum del seminari

Què és una banda llatina o una colla? Com es van originar? D'on ve la seua simbologia? Què motiva als adolescents i joves a ingressar en les colles? Parlar de colles és parlar de Latin Kings, Dominican Don’t Play, Trinitaris, bandes reconegudes a Espanya per la seua divulgació mediàtica; però parlar de bandes llatines també és parlar de la Màfia Mexicana, Mara Salvatrucha, el Barri 18. Aquestes dues últimes ja han tingut membres i cèl·lules a Espanya i tenen àmplia presència a Itàlia.

Les bandes llatines o colles són grups diversos però que comparteixen característiques molt específiques: es nodreixen de xiquets, adolescents i joves; naixen a partir de processos migratoris; les seues accions delictives tenen repercussions mediàtiques; es disputen el territori enfront d'altres grups que consideren enemics; i tenen símbols, ritus i codis de comportament.

Els factors de risc que permeten l'establiment i expansió de les colles es basen en la falta d'oportunitats, pobresa, exclusió, racisme, discriminació, maltractament infantil, famílies desestructurades, desatenció familiar, contextos violents, entre altres. Tots aquests factors són elements claus que han de ser abordats per les administracions públiques.