Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Transformació del Model Econòmic. Economia Circular en el Sector de l'Aigua Logo del portal

La Universitat implementarà projectes d’economia circular en els sectors farmacèutic i tèxtil de diversos països euromediterranis.

  • 2 de juny de 2021
Grup Economia de l'Aigua. (D’esquerra a dreta) Integrants Grup Economia de l’Aigua de la UV: Vicent Hernández, Lledó Castellet, Francesc Hernández i Águeda Bellver.
(D’esquerra a dreta) Integrants Grup Economia de l’Aigua de la UV: Vicent Hernández, Lledó Castellet, Francesc Hernández i Águeda Bellver.

El Grup Economia de l’Aigua de la Universitat de València (UV) analitza a partir d’aquest mes de juny la viabilitat i sostenibilitat de projectes innovadors d’economia circular –aquella que implica convertir els residus en nous recursos– en sectors tan rellevants com el farmacèutic i el tèxtil en països de l’àrea euromediterrània. La investigació forma part del projecte europeu TRUST, pertanyent al programa PRIMA, centrat a desenvolupar i aplicar solucions per als sistemes agraris, alimentaris i els recursos hídrics en la conca mediterrània.

La tasca dels investigadors de la UV se centrarà en l’anàlisi de la viabilitat econòmica, social i ambiental del projecte, així com en l’elaboració d’un pla de negoci que garantisca la seua sostenibilitat futura. Així mateix, s’abordarà l’eficiència en la gestió, tractament i reutilització de les aigües residuals procedents de la indústria tèxtil i farmacèutica per tal d’evitar problemes de contaminació i contribuir a mitigar l’escassetat de recursos hídrics tan habitual en molts països de l’Àrea Mediterrània.

Francesc Hernández, catedràtic de la UV i director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic GVA-UV, representa la Universitat de València como única institució espanyola que participa en aquest ambiciós projecte que compta amb 14 socis pertanyents a 6 països.

L’equip de treball de caràcter multidisciplinari està constituït pels investigadors del Grup d’Economia de l’Aigua i de la Càtedra GVA-UV i emprarà una metodologia matemàtica per quantificar els beneficis socials i ambientals derivats de les accions proposades, crearà i implementarà estratègies de gestió òptima de la reutilització de l’aigua amb la participació de les indústries i les autoritats públiques en el marc d’un model de negoci amb una perspectiva regional.

El projecte europeu TRUST està dotat amb 2 milions d’Euros per a un període de 3 anys i s’integra en el prestigiós programa de recerca de l’Associació per a la Recerca i la Innovació a l’Àrea Mediterrània (PRIMA per les sigles en anglès). Es tracta d’un programa conjunt en el qual participen 19 països euro-mediterranis, 11 de la Unió Europea i 8 països no membres.

Grup Economia de l’Aigua de la UV

El Grup Economia de l’Aigua de la Universitat de València, dirigit per Francesc Hernández, porta més de 15 anys dedicat a la investigació i desenvolupament de projectes en economia circular, especialment en el sector de l’aigua. Està format per un equip multidisciplinari d’investigadors-doctors amb una àmplia experiència en el disseny d’eines de suport a la gestió de recursos hídrics i en la implementació de projectes viables econòmicament i ambientalment en el camp de l’economia circular.

El grup d’especialistes també ha desenvolupat una metodologia innovadora per a l’anàlisi de riscos i la quantificació monetària dels beneficis socials i ambientals en el camp de la reutilització i la millora d’infraestructures hídriques.

Grup Economia de l’Aigua UV: http://www.economiadelagua.com/

 

[UVNotícies]