Centro idiomas UVLogo de la Universitat de València Logo del portal

Portal de transparència

Informació institucional, organitzativa, econòmica i financera del Centre d'Idiomes de la UV.

 1. Informació institucional, organitzativa i de planificació
  • Organigrama
  • Estatuts
  • Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió
 2. Informació jurídica
  • Escriptures
 3. Informació econòmica
  1. Contractes, Convenis i Encomanes
   1. Contractes
   2. Convenis
   3. Instruccions de gestió
  2. Comptes Anuals i Presupostos
  3. Relació de Béns Immobles
  4. Subvencions i Ajudes
  5. Informació Estadística
  6. Despesa pública en Publicitat Institucional
  7. Comanda de gestió
  8. Llei 5/2016 de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana (DOGV 7779 de 11/05/2016)
  9. Termini mitjà de pagament a proveïdors
 4. Recursos humans
  1. Acords i Pactes. Condicions de treball i convenis col·lectius.
   • VII Conveni Ensenyament no Reglat
   • VIII Conveni Ensenyament i Formació no Reglada
   • Plantilla
  2. Retribucions
   • Taules salarials VIII Conveni Colectiu d'Ensenyament i Formació no Reglada
   • Retribucions anuals
  3. Borses de treball
   1. Normativa
   2. Baremació
   3. Instrucció
   4. Composició
  4. Pla de formació
  5. Ofertes de treball
 5. Qualitat
  1. Enquestes d'opinió i informe d'avaluació de les polítiques públiques i de qualitat dels serveis públics
  2. Procediments administratius
  3. Cartera de serveis
   • Cursos d'idiomes
   • Cursos d'espanyol
   • Altres
  4. Plans i programes anuals
 6. Pla de contingència Covid-19