University of Valencia logo Logo DAM Chair for Integral Management and Resource Recovery of Wastewater Logo del portal

Un estudi sobre l'aplicació de la electrodiàlisi en el sector de les aigües residuals, premi de la Càtedra DAM

  • December 20th, 2022
Image de la noticia

El TFM de Carlos Mateo ha analitzat els potencials beneficis i limitacions d'aplicar el procés de electrodiàlisi per a la concentració dels nutrients presents en l'efluent d'un reactor anaerobi de membranes.

L'estudi ha sigut dirigit pels investigadors del grup CALAGUA de la Universitat de València, Jordi Carrillo y Patricia Ruiz.

El Comité de Valoració de la V Edició dels Premis de la Càtedra DAM al millor Treball Acadèmic en el “àmbit de la gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual”, ha acordat atorgar el premiConsuelo Marí” en la modalitat de Treball Final de Màster a Carlos Mateo Defez.

El TFM de Carlos Mateo demostra que la electrodiàlisi pot erigir-se com una tecnologia “viable i competent en el camp de les aigües residuals”.  

Per a això, analitza els potencials beneficis i limitacions d'aplicar el procés de electrodiàlisi per a la concentració dels nutrients presents en l'efluent d'un reactor anaerobi de membranes amb dos objectius: obtindre un corrent diluït que complisca amb els límits d'abocament i, d'altra banda, generar un corrent concentrat ric en nutrients per a la seua posterior recuperació.

 “La pressió generada sobre els recursos naturals està incentivant el viratge cap a una societat més sostenible basada en els principis de l'Economia Circular. Per això, és necessari concebre les aigües residuals com una font d'altres recursos com a energia, nutrients i altres productes de valor afegit i és el que busquem en aquest treball”, afirma l'estudiant guardonat.

El TFM "Estudi del procés de electrodiàlisi per a la concentració dels nutrients presents en l'efluent d'un reactor anaerobi de membranes", ha sigut dirigit pels investigadors del grup CALAGUA de la Universitat de València, Jordi Carrillo i Patricia Ruiz.

 

Images: