Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Fil Conductor

Activitats

matricula

Menjador

 

Fil Conductor

Activitats

Matrícula

Menjador

 

 

FIL CONDUCTOR
 

ESPORTS TRADICIONALS VALENCIANS I DE TOT EL MÓN

Com en edicions anteriors, la Nau Jove s'inspira en un fil conductor que motiva tots els continguts educatius. Així, el mes de juliol coneixerem els “esports tradicionals valencians i de tot el món”.

D'entrada, l'esport ha sigut considerat tradicionalment un mitjà apropiat per a transmetre valors com ara l'afany de superació, la cooperació la integració, el treball en equip, etc. Al mateix temps, els jocs i els esports tradicionals són elements fonamentals del nostre patrimoni cultural. Aquests s'han conservat al llac del temps perquè s'han transmès de generació en generació.

Com que tenim la sort de tindre un esport propi, la pilota valenciana, aquest tindrà un paper rellevant en la programació d'aquest estiu. A més, els i les participants coneixeran altres esports tradicionals valencià, com la colombicultura i la vela llatina. Fins i tot practicaren un altre esport valencià més recent, el colpbol.

D'altra banda, així com la música o la gastronomia són manifestacions culturals dels pobles, els esports tradicionals del món també ens ajuden a entendre altres societats. Per aquest motiu s'emprendrà un meravellós viatge per a descobrir altres esports tradicionals com per exemple el tamborí, o el  lacrosse.

Finalment, aprendran que hi ha jocs que són patrimoni cultural de la humanitat, com els Jocs Olímpics, que s'han de convertit en un símbol d'integració de les nacions, de convivència i de respectes de la diferència.

En definitiva, en aquesta edició es farà un recorregut per diferents cultures.
Descobriran, mitjançant els seus esports tradicionals, com altres cultures han influït en la nostra i la riquesa que ens aporta la diversitat.

Us esperem!!!
 

ACTIVITATS
 

ACTIVITAT CULTURAL: Dansa contemporània

TICS:  L'ús de les TIC permeta plantejar determinades activitats d'animació i reflexió que ajuden a desenvolupar els objectius de l'escola d'estiu com la solidaritat, l'ecologia, els drets humans…

ESPORTS:

La pilota valenciana

Rugby (activitat en anglès)

Esport crític

PLATJA DE LA MALVARROSSA

Els divendres toca bany i activitats lúdiques a la platja de la Malva-rosa.
 

EXCURSIONS
 

TRINQUET DE PELAYO (VALÈNCIA): 6 de juliol de 2022

Visitem de manera guiada el Trinquet Pelayo, el recinte més emblemàtic en l'esport de la pilota valenciana. 

DESCUBRIM XULILLA (VALÈNCIA): 13 de juliol de 2022

Visitem de manera guiada el Trinquet Pelayo, el recinte amb més història i més emblemàtic en l'esport de la pilota valenciana.
 

PADDLE SURF (VALÈNCIA):  20 de juliol de 2022

L'activitat consisteix a fer planxa de rem (paddel surf). Si les condicions meteorològiques ens ho permeten, podem fer surf.

ESTADA EN EL CENTRE DE TURISME RURAL “LAS VIÑUELAS” DE SINARQUES (VALÈNCIA): 25 al 27 de juliol de 2022 

Es tracta d'una estada amb pernoctació de dues nits. En primer lloc, visitem la Cova dels Coloms (Yátova). En arribar a les “Las Viñuelas” (Sinarques) poden gaudir de quatre activitats d'aventura i de la piscina.
El 27 de juliol arribem a València al voltant de les 13.30h, per tant, hi haurà servei de menjador.

CONEIX LA UV

TAU (TALLER De AUDIOVISUALES) Plató de Radio

L'activitat consisteix que gravar un programa de ràdio en el TAU. Es tracta d'un espai de la UV on posa a la disposició de la comunitat universitària nous formats audiovisuals.


COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET

El col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València inaugurat en 1997, és una residència de professors i estudiants que fomenta la formació humana, cultural i científica dels seus col·legials.
Està situat en una casa senyorial del centre de la ciutat, palau dels Martínez Vallejo (s. XVIII) que va acollir l'Escola Normal de Magisteri fins a 1961, més tard va ser rehabilitada i adaptada a la seua nova funció universitària.


CRONOGRAMES:

 

TARONGERS - NAU JOVE

NAU JOVE


MATRÍCULA
 

Passos per a seguir en la matrícula:

1) Es formalitza la matrícula de la Nau Jove (a través de ENTREU).

2) A continuació ja es pot emplenar la matrícula del menjador (a través de ENTREU).

Es participa en l’escola d’estiu de la Nau Jove segons les següents condicions legals.

La inscripció es realitzarà en dos torns:
 
PRIMER TORN

De les 10 hores de l'11 de maig al 22 de maig de 2022.

Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres de la Comunitat Alumni UV.

Els usuaris i usuàries que hagen participat en edicions anteriors amb independència que tinguen la condició de comunitat universitària o Comunitat Alumni UV.

*Per a poder beneficiar-se del descompte en la matrícula cal estar inscrit en el Comunitat Alumni UV abans del 31 juliol de l’any anterior.

La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d’inscripció.
 

SEGON TORN

De les 10 hores del 23 de maig al 29 de maig de 2022.

El públic en general s’hi ha d’inscriure en aquest termini per poder accedir a les places lliures disponibles.

​La prevalença de sol·licituds es fa també per ordre d’inscripció.

Instruccions per a crear usuari de seu electrònica en la UV.

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).
 

PREUS DE L'ESCOLA D'ESTIU

Segons estableix el Reglament d'Execució Pressupostària de la UV, els descomptes per més d'un fill es poden aplicar en combinació de les dues Naus o d'aquesta.
 

Fills i filles de membres de la Universitat de València

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r fill/a i següents

Nau Jove

293 €

270 €

270 €

Nau Menuda

192 €

177 €

160 €

 

Fills i filles de membres AlumniUV

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r fill/a i següents

Nau Jove

564 €

511 €

511 €

Nau Menuda

245 €

222 €

204 €

Nota: Per a beneficiar-se del descompte haurà d'estar inscrit en la Comunitat de AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium abans del 31 de juliol de l'any anterior.

Públic en general

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r fill/a i següents

Nau Jove

627 €

611 €

611 €

Nau Menuda

402 €

392 €

371 €

Estos imports no inclouen el servei de menjador.
 

DOCUMENTACIÓ
 

Serà imprescindible per a la participació en l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:

Persones inscrites al primer torn: de l'11 i al 22 de maig de 2022.

Persones inscrites al segon torn: del 23 i al 29 de maig de 2022.

En cas de no facilitar-se tota la documentació necessària no s’admetrà al/la jove en l’Escola d´Estiu.

El procés de matrícula no acabarà fins que la documentació, es revise i la persona sol·licitant reba un correu de confirmació de la recepció de la documentació. Si el període de matrícula ha acabat i  no has rebut aquest correu, podeu trucar al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.
 

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?
 

Digitalment
 

En fer la matrícula, cal adjuntar en la Seu electrònica UV la documentació que acredite la representació del menor:

 • DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga) i del DNI del menor, si en té.
 • Llibre de família (o document equivalent).
 • SIP, i opcionalment, l’assegurança mèdica privada.
   

Per correu electrònic
 

Una vegada emplenada la matrícula en ENTREU, cal enviar la següent documentació degudament encriptada per correu electrònic a naujove@uv.es, indicant a l'assumpte "Matrícula Nau Jove":

 • Fitxa mèdica. Si cal, s’ha de lliurar també la fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics oportuns.
 • En cas que no hi haja convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, cal lliurar una autorització degudament signada pels dos pares, mares, tutors o tutores.
 • El consentiment per a l’administració de medicaments durant l’activitat.
 • La documentació que acredite una representació legal del menor disposada judicialment, d’acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d’un o dels dos progenitors, ordres d’allunyament o situacions similars.

 Quan s'administraran medicaments durant l´horari de l´Escola d´estiu?


 En cas que un o una participant requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals han de lliurar el consentiment l’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o una altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa. 


MENJADOR
 

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL MENJADOR: 11 de maig a les 10 hores fins el 8 de juny de 2022.

Passos per a seguir en la matrícula:

1) Es formalitza la matrícula de la Nau Jove (a través de ENTREU).

2) A continuació ja es pot emplenar la matrícula del menjador (a través de ENTREU).

SERVEI DE MENJADOR

La Nau Jove disposa de dos serveis de menjador.
 

UBICACIÓ DEL MENJADOR CAMPUS

CAMPUS DE BURJASSOT

CAMPUS DE TARONGERS

Cafeteria enfront de l'edifici de Serveis Centrals (MENÚ)

Cafeteria al costat de l'Aulari Oest (MENÚ)


Els de Burjassot dinaran quan arriben al campus (per als joves que utilitzen el microbús).

El dinar consisteix en un menú diari d’un primer i un segon plat, postres, pa i aigua (tres opcions per a triar). Hi ha la possibilitat d’usar el servei de menjador quinze dies, el mes sencer o dies concrets.

Per al funcionament correcte del servei cal comunicar a l’equip d’animació a primera hora del matí que s’usarà el menjador i fer-ne el pagament en el moment de dinar.

Si es necessita cap menú especial caldrà presentar un informe mèdic.

No hi haurà servei de menjador:

 • El dia de excursió de dia complet
 • Els dies d’estada en l’ alberg
 • Últim dia d'escola d'estiu.


PREUS DEL MENJADOR 2022
 

Preu mensual (16 dies): 91 € 

Preu per quinzenes:

Del 4 al 15 de juliol de 2022 (9 dies): 48 €

Del 18 al 28 de juliol de 2022 (8 dies): 40 €

 

CONTACTE

Fundació General de la Universitat de València
C/Amadeo de Saboia, 4 - 5a 
46010 Valencia 
Tel. 963 531 074 

naujove@uv.es