Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Fil conductor

 

activitats

 

matrícula

 

menjador

 

Fil Conductor

Activitats

Matrícula

Menjador

 


FIL CONDUCTOR

 

CURA DEL MEDI AMBIENT, HÀBITS SALUDABLES I VIDA SANA
 

En aquesta edició, el fil conductor que dona coherència a la proposta educativa és la “Cura del medi ambient, hàbits saludables i vida sana”.

La societat actual necessita desenvolupar maneres diferents de relacionar-se amb el medi ambient. Ens hem de plantejar si estem ensenyant a respectar tot allò que ens envolta. I si és així, amb quins valors?

Quan pensem en valors, potser en destaquem alguns que són fonamentals, com la cooperació, la diversitat o la igualtat. Ara bé, si considerem que cal protegir l’entorn per a protegir la salut, caldria incloure-hi uns altres conceptes com els bons hàbits alimentaris, portar una vida sana, consumir amb responsabilitat, corresponsabilitat en les tasques domèstiques, respecte pels majors... Però, sobretot, caldria plantejar-nos la nostra capacitat de decisió per a minimitzar l'impacte de les nostres accions, atesa la repercussió que tenen en la societat i el medi ambient.

Enguany treballarem totes aquestes qüestions, perquè conèixer i tenir cura del medi ambient ajuda les futures generacions a crear una relació positiva amb el seu entorn i la seua salut.

Us hi esperem!!!
 

ACTIVITATS
 

ACTIVITAT CULTURAL: Urban dance

TICS: permet plantejar activitats d’animació i reflexió que ajuden a desenvolupar els objectius, com és ara la solidaritat, l’ecologia, els drets humans, etc

ESPORTS: Les activitats esportives consisteixen en practicar esports tradicionals, conèixer esports nous (en anglès) i defensa personal


TALLERS:
 

El Programa d'activitats d'oci educatiu inclourà diferents activitats socioculturals, que s'organitzarà dins de les següents setmanes temàtiques:

Primera setmana: La nostra empremta.

Tots els dies, en múltiples llocs del nostre planeta, els activistes lluiten contra les desigualtats i encapçalen manifestacions per mostrar el seu desacord amb algunes polítiques mediambientals. Per aquest motiu mostrem la trajectòria de dos activistes ambientals: Greta Thunberg i Jaime Henn.

Activitats: “Gran joc empremta”, activitats amb TIC, en les quals es realitzarà un projecte audiovisual de sensibilització sobre els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).

Segunda setmana: El tresor del bosc.

Els boscos alberguen més del 80% de les espècies terrestres animals i vegetals. Per aquesta raó, existeixen activistes que lluiten per combatre la degradació d’aquests ecosistemes, com ara Yin Yuzhen i Joaquín Araújo.

Activitats: “L’ecovirus”, jocs cooperatius i dinàmics d’esport o diferents activitats amb TIC.

Tercera setmana: Mar de plàstics.

Hi ha illes de plàstics descomunals als grans oceans que acaben convertides en micropeces de plàstic. Per aquest motiu hi ha persones que pretenen netejar els mars, com ara Boyan Slat; utilitzar aquests residus per a fer materials, com Isatou Ceesay o Kevin Kumala, que ha creat productes alternatius al plàstic.

Activitats: jocs de cooperació i diferents activitats amb TIC per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos tecnològics de forma pràctica i responsable.

Quarta setmana: Transport sostenible.

Aquest transport és menys dependent dels combustibles fòssils, a més, reduir les emissions de gasos nocius i millorar la qualitat de l’aire.

Activitats: farem l’estada en l’alberg i la cloenda.

 


EXCURSIONS
 

5 de juliol: Aventura València (Estivella).

Aquesta activitat de multiaventura amb dues parts: en la primera juguem a l’humor groc i en la segona fem activitats de construcció d’equips.

12 de juliol: Sot de Xera.

Aquesta activitat finalitza a les 18 h. Consisteix a fer una ruta pel Parc Natural Xera-Sot de Xera, i fer en un bany al Charco del Gruñidor.

18 o 20 de juliol: Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (Sagunt).

Aquest és el centre de referència de l’educació ambiental valenciana.

24-26 de juliol: Alberg de Turisme Rural Actio (Alboraig).

Es tracta d’una estada amb dues pernoctacions, en la qual convivim tres dies gaudint de diferents activitats: ruta per Alboraig, piscina, activitats de multiaventura com tir amb arc, tirolina, pont tibetà...


CONEIX LA UV
 

TAU (taller d’audiovisuals).

Aquesta activitat consisteix a gravar un programa de ràdio en les instal·lacions del TAU.

Edifici històric de la Nau. 

Descobrim l’edifici més antic i representatiu de la Universitat de València.

CRONOGRAMES
 

NAU JOVE - TARONGERS

GRUP A

NAU JOVE - TARONGERS

GRUP B

NAU JOVE - TARONGERS

GRUP C

 

MATERIALSMATRÍCULA

 

Passos que cal seguir per formalitzar la matrícula:
 

1) La matrícula de la Nau Jove s’ha de formalitzar a través de la Seu Electrònica de UV.

2) A continuació, ja es pot emplenar la matrícula del menjador, també a través de la Seu Electrònica de UV.

La inscripció és per a tot el mes. No es pot fer una inscripció per setmanes ni quinzenes.

La participació en l’Escola d’Estiu de la Nau Jove es fa segons les condicions legals següents.
 

La inscripció es fa en dos torns:
 

PRIMER TORN
 

•    De les 10 hores del dia 10 de maig al 21 de maig de 2023.

•    Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres de la comunitat Alumni UV.

•    Les persones usuàries que hagen participat en edicions anteriors, amb independència que tinguen la condició de comunitat universitària o comunitat Alumni UV.

* Nota: Per a beneficiar-se del descompte cal acreditar una antiguitat mínima d'un any en la Comunitat de AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium.

La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d’inscripció.


SEGON TORN
 

De les 10 hores del dia 22 de maig al 28 de maig de 2023.

El públic en general s'ha d'inscriure en aquest termini per a poder accedir a les places lliures disponibles.

​La prevalença de sol·licituds es fa també per ordre d’inscripció.

Instruccions per a crear usuari de Seu electrònica de la UV.

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).

Més informació sobre el funcionament de la Seu electrònica de la UV.

 

PREUS DE L'ESCOLA D'ESTIU
 

Segons que estableix el Reglament d'execució pressupostària de la UV, els descomptes per més d'un fill es poden aplicar en combinació de les dues Naus o d'aquesta.
 

Fills i filles de membres de la Universitat de València

 

Primer fill/a

Segon fill/a

Tercer fill/a i següents

Nau Jove 296.26 € 288.70 € 288.70 €
185.22 € 155.82 €
Nau Menuda 189.95 €

 

Fills i filles de membres AlumniUV

 

Primer fill/a

Segon fill/a

Tercer fill/a i següents

Nau Jove 592.52 € 545.32 € 545.32 €
226.38 € 214.25 €
Nau Menuda 253.26 €

 

Públic general

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r fill/a i següents

Nau Jove 658,35 € 641,55 € 641,55 €
411,60 € 389,55 €
Nau Menuda 422,10 €
Nota: Per a beneficiar-se del descompte cal acreditar una antiguitat mínima d'un any en la Comunitat de AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium.
Aquests imports no inclouen el servei de menjador.
 

DOCUMENTACIÓ
 

És imprescindible per poder participar en l’Escola presentar la documentació requerida dins dels terminis següents:

 • Persones inscrites en el primer torn: del 10 al 21 de maig de 2023.
 • Persones inscrites en el segon torn: del 22 al 28 de maig de 2023.

Si no es facilita tota la documentació necessària, el jove no serà admès a l’Escola d’Estiu.
 

El procés de matrícula no acaba fins que la documentació siga revisada i la persona sol·licitant haja rebut un correu de confirmació de la recepció de la documentació. Si el període de matrícula ha acabat i no s’ha rebut aquest correu, cal que truqueu al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?

 

En el moment de fer la matrícula, cal que pugeu a Seu Electrònica UV la documentació que acredite la representació del menor:

 • DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga) i DNI del menor, si en té.
 • Llibre de família (o document equivalent).
 • SIP i, opcionalment, assegurança mèdica privada.
   

A més, cal penjar a Seu Electrònica UV, degudament encriptada amb contrasenya, la documentació següent:

 • Fitxa mèdica.
 • Si cal, fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics oportuns.
 • En cas de malalties cròniques, consentiment per a l'administració de medicaments durant l'activitat i els informes mèdics oportuns.
 • Si no hi ha convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, l'autorització degudament signada pels dos representants legals.
 • Documentació que acredite la representació legal del menor disposada judicialment, d'acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d'un o dels dos representants legals, ordres d'allunyament o situacions semblants.

Nota: Cal pujar tots els documents en un únic arxiu comprimit encriptat.

Una vegada emplenada la matrícula en Seu Electrònica UV, per seguretat s’ha d’enviar des del compte de correu electrònic utilitzat per a la formalització de la matrícula, la contrasenya que permet obrir la documentació encriptada a naujove@uv.es. Per si fora necessari contactar amb la persona usuària, s’ha d’incloure en el correu electrònic un telèfon de contacte. A més, cal indicar en l'assumpte Documentació.

Quan s'administraran medicaments durant l’horari de l’Escola d’Estiu?

En cas que un o una participant requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals de l’infant han de lliurar el consentiment d’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o qualsevol altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa.
 

MENJADOR
 

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL MENJADOR: del 10 de maig a les 10 hores al 9 de juny de 2023.


Passos que cal seguir:
 

1) La matrícula de la Nau Menuda s’ha de formalitza a través de Seu Electrònica de UV.

2) A continuació, ja es pot emplenar la matrícula del menjador, també a través de Seu Electrònica de UV.

SERVEI DE MENJADOR

La Nau Jove disposa de dos serveis de menjador:
 

UBICACIÓ DEL MENJADOR CAMPUS

CAMPUS DE BURJASSOT

CAMPUS DE TARONGERS

Cafeteria enfront de l'edifici de Serveis Centrals (MENÚ)

Cafeteria al costat de l'Aulari Oest (MENÚ)


El dinar consisteix en un menú diari d’un primer, un segon plat i postres (amb diverses opcions per a triar), a més de pa i aigua. Hi ha la possibilitat d’usar el servei de menjador quinze dies, el mes sencer o en dies concrets.

Per al funcionament correcte del servei, cal comunicar a l’equip d’animació, a primera hora del matí, que s’usarà el menjador. En aquest cas, el pagament s’ha de fer al moment de dinar.

Si es necessita algun menú especial, s’ha de presentar un informe mèdic.

No hi ha servei de menjador:

 • El dia d’excursió de dia complet.
 • Els dies d’estada a l’alberg.
 • L’últim dia de l’Escola d’estiu.
   

PREU DEL MENJADOR 
 

Preu mensual (16 dies)

del 3 al 27 de juliol de 2023 

100 €

Preu per quinzenes

del 3 al 14 de juliol de 2023 (10 dies)

56 €

del 17 al 27 de juliol de 2023 (9 dies)

44 €

 

CONTACTE

Fundació General de la Universitat de València
C/ Amadeu de Saboia, 4 - 5a
46010 Valencia
Tel. 963 531 074
naujove@uv.es