Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Llocs de treball i retribucions

 

Reconeixement de compatibilitat

 

En matèria de compatibilitat laboral, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques resulta aplicable al personal de la Fundació General de la Universitat de València, segons l'establert en l'article 2.1 lletra g) de l'esmentada Llei.

 

 

Convocatòries de selecció de personal

Actualment, es troben actives les ofertes de selecció de personal següents:

  • Tècnic/a d'Orientació Professional i Intermediació Laboral                                                                                                                                                                                                    

Tècnic/a del Departament de Màrqueting i Comunicació:

Borsa de treball temporal - profesional d'oficis diversos (presentació de sol·licituds fins al 29/06/2022):

 

Empleats segons categories

 

Retribucións càrrecs directius

 

Representació sindical i crèdit horari