Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Llocs de treball i retribucions

 

Reconeixement de compatibilitat

 

En matèria de compatibilitat laboral, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques resulta aplicable al personal de la Fundació General de la Universitat de València, segons l'establert en l'article 2.1 lletra g) de l'esmentada Llei.

 

Convocatòries de selecció de personal

 

2023

Tècnic/a Superior - Escena Erasmus (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 1):

Tècnics/es Mitjans/es d'Àrea - Escena Erasmus (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 2):

Tècnic/a d'Orientació i Intermediació Laboral Projecte RUTA 5.0 - UVocupació (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 3):

Tècnic/a de Gestió de Projectes de Mentorització (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 5):

Tècnic/a Activitats Socioculturals (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 6):

Dos Professionals d'Oficis Diversos (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 7):

Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral especialitzat en persones universitàries amb discapacitat - UVocupació (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 8):

Tècnic/a d'Assessorament - UVdiscapacitat (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 9):

Tècnic/a d'Organització, Transferència i Activitats - Arxiu Valencià del Disseny (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 10):

Tècnic/a de Publicacions i Gestió de la Informació - Arxiu Valencià del Disseny (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 11):

Tècnic/a Documentalista - Arxiver/a - Arxiu Valencià del Disseny (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 12):

Tècnic/a Comunicació Transmèdia - Departament de Màrqueting i Comunicació (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 13):

Tècnic/a de Gestió de l'Àrea d'Activitats Musicals (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 14):

Tècnic/a d'Assessorament - UVdiscapacitat (PROC. SEL. FGUV - 2023 - 15)

2022

Tècnic/a del Departament de Màrqueting i Comunicació (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 01):

Tècnic/a de l'Aula de Cinema (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 02):

Tècnic/a d'assessorament UVdiscapacitat (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 03):

Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral per a persones universitàries amb discapacitat UVocupació (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 04):

Tècnic/a Documentalista - Arxiver/a "Arxiu Valencià del Disseny" (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 05):

Psicòleg/a Pedagog/a - CUDAP (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 06):

Administratiu/va (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 07):

Fisioterapeuta - CUDAP (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 08):

Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral - UVocupació (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 09):

Personal de disseny gràfic de continguts (PROC. SEL. FGUV - 2022 -10):

Tècnic/a RRHH (PROC. SEL. FGUV - 2022 - 11):

Borsa de treball

2023

Borsa de treball temporal - Tècnic/a d'Atenció Primerenca CUDAP (presentació de sol·licituds fins al 07.03.2023):

Borsa de treball temporal - Logopeda CUDAP (presentació de sol·licituds fins al 29.03.2023):

Borsa de treball temporal - Tècnic/a Departament de Màrqueting i Comunicació (periodista) (presentació de sol·licituds fins al 29.03.2023):

Borsa de treball temporal - Tècnic/a Comunicació Transmèdia (Departament de Màrqueting i Comunicació) (presentació de sol·licituds fins al 29.03.2023):

Borsa de treball temporal - Fisioterapeuta - CUDAP (presentació de sol·licituds fins al 11.04.2023):

Borsa de treball temporal Tècnic/a Mitjà/na Gestió Exposicions (presentació de sol·licituds fins al 20.10.2023):

Borsa de treball temporal Dependent/a de Tenda (presentació de sol·licituds fins al 19.12.2023):

2022

Borsa de treball temporal - profesional d'oficis diversos (presentació de sol·licituds fins al 29/06/2022):

 

Empleats segons categories

 

Retribucións càrrecs directius

 

Representació sindical i crèdit horari