General FoundationUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Nau Menuda 2023

fil condcutor

 

activitats

 

matricula

 

Menjador

 

Fil Conductor Activitats Matrícula Menjador

 

FIL CONDUCTOR
 

CURA DEL MEDI AMBIENT, HÀBITS SALUDABLES I VIDA SANA
 

En aquesta edició, el fil conductor que dona coherència a la proposta educativa és la ”Cura del medi ambient, hàbits saludables i vida sana".

La societat actual necessita desenvolupar maneres diferents de relacionar-se amb el medi ambient. Ens hem de plantejar si estem ensenyant a respectar tot allò que ens envolta. I si és així, amb quins valors?

Quan pensem en valors, potser en destaquem alguns que són fonamentals, com la cooperació, la diversitat o la igualtat. Ara bé, si considerem que cal protegir l’entorn per a protegir la salut, caldria incloure-hi uns altres conceptes com els bons hàbits alimentaris, portar una vida sana, consumir amb responsabilitat, corresponsabilitat en les tasques domèstiques, respecte pels majors... Però, sobretot, caldria plantejar-nos la nostra capacitat de decisió per a minimitzar l'impacte de les nostres accions, atesa la repercussió que tenen en la societat i el medi ambient.

Enguany treballarem totes aquestes qüestions, perquè conèixer i tenir cura del medi ambient ajuda les futures generacions a crear una relació positiva amb el seu entorn i la seua salut.

Us hi esperem!!!
 

ACTIVITATS
 

(aquest apartat s’actualitzarà més endavant)
 

ACTIVITAT CULTURAL: Es farà un taller cultural de caràcter pràctic, on es treballe alguna de les expressions artístiques, és a dir, música, dansa, teatre, etc.

ESPORTS: Activitats físiques i esportives.


TALLERS:
 

El Programa d'activitats d'oci educatiu inclourà diferents activitats socioculturals, que s'organitzaran dins de les següents setmanes temàtiques:

1a setmana: “El planeta Terra”
Per ajudar el nostre planeta, hem de conéixer les seues necessitats i els seus problemes.

2a setmana: “L'ésser humà i l’entorn”
L’ésser humà pot realitzar nombroses accions que permeten millorar la problemàtica ambiental, participant en la protecció de sòl, el manteniment de la bona qualitat de l’aigua i l’atmosfera i la conservació de la biodiversitat.

3a setmana: “Ecosistemes”
Conéixer el nostre entorn ens permet entendre l’impacte de les nostres accions. Ens permet pensar globalment i actuar localment.

4a setmana: “Mesures per a un món millor”
Treballem la importància d’avaluar diferents situacions per a aportar solucions.
 


EXCURSIONS
 

Hi haurà bany a la piscina una vegada a la setmana.

Es programarà una excursió en horari de migdia cada setmana.

CONEIX LA UV:

Es farà una activitat de coneixement de la Universitat de València durant l'Escola d'Estiu.
 

CRONOGRAMES
 

CAMPUS DE BURJASSOT

GRUP

GRUP 

GRUP

 

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

GRUP

   GRUP

GRUP

 

CAMPUS DE TARONGERS

GRUP

GRUP 

GRUP


MATRÍCULA

 

Passos que cal seguir per formalitzar la matrícula:

1) La matrícula de La Nau Menuda s’ha de formalitzar a través de Seu Electrònica de UV.

2) A continuació, ja es pot emplenar la matrícula del menjador, també a través de Seu Electrònica de UV.

La inscripció és per a tot el mes. No es pot fer una inscripció per setmanes ni quinzenes.

La participació en l'Escola d'Estiu de la Nau Menuda es fa segons les condicions legals següents.


La inscripció es fa en dos torns:


PRIMER TORN:

• De les 10 hores del dia 10 de maig al 21 de maig de 2023.
• Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres de la comunitat Alumni UV.
• Les persones usuàries que hagen participat en edicions anteriors, amb independència que tinguen la condició de comunitat universitària o comunitat Alumni UV.
* Nota: Per a beneficiar-se del descompte cal acreditar una antiguitat mínima de un año en la Comunitat de AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium.

La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d'inscripció.
 

SEGON TORN:
 

De les 10 hores del dia 22 de maig al 28 de maig de 2023.

El públic en general s'ha d'inscriure en aquest termini per a poder accedir a les places lliures disponibles.

La prevalença de sol·licituds es fa també per ordre d'inscripció.

Instruccions per a crear usuari de Seu Electrònica de la UV.

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).

Més informació sobre el funcionament de la Seu Electrònica de la UV.


PREUS DE L’ESCOLA D’ESTIU
 

Segons que estableix el Reglament d'execució pressupostària de la UV, els descomptes per més d'un fill es poden aplicar en combinació de les dues Naus o d'aquesta.

Fills i filles de membres de la Univesitat de València

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r Fill i següents

Nau Jove

296.26 €

288.70 €

288.70 €

155.82 €

Nau Menuda

189.95 €

185.22 €

 

Fills i filles de membres del C. AlumniUV

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r Fill i següents

Nau Jove

592.52 €

545.32 €

545.32 €

Nau Menuda

253.26 €

226.38 €

214.25 €

Nota: Per a beneficiar-se del descompte cal acreditar una antiguitat mínima d'un any en la Comunitat AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium.

 

Públic en general

 

Primer fill/a

Segon fill/a

3r Fill i següents

Nau Jove

658.35 €

641.55 €

641.55 €

Nau Menuda

422.10 €

411.60 €

389.55 €

Aquests imports no inclouen el servei de menjador.


DOCUMENTACIÓ
 

És imprescindible per poder participar en l’Escola presentar la documentació requerida dins dels terminis següents:

Persones inscrites en el primer torn: del 10 al 21 de maig de 2023.

Persones inscrites en el segon torn: del 22 al 28 de maig de 2023.

Si no es facilita tota la documentació necessària, l’infant no serà admès a l’Escola d’Estiu.

El procés de matrícula no acaba fins que la documentació siga revisada i la persona sol·licitant haja rebut un correu de confirmació de la recepció de la documentació. Si el període de matrícula ha acabat i no s’ha rebut aquest correu, cal que truqueu al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.


QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?
 

En el moment de fer la matrícula, cal que pugeu a Seu Electrònica UV la documentació que acredite la representació del menor:

  • DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga) i DNI del menor, si en té.
  • Llibre de família (o document equivalent).
  • SIP i, opcionalment, assegurança mèdica privada.

A més, cal penjar a Seu Electrònica UV, degudament encriptada amb contrasenya, la documentació següent:

  • Fitxa mèdica.
  • Si cal, fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics oportuns.
  • En cas de malalties cròniques, consentiment per a l'administració de medicaments durant l'activitat i els informes mèdics oportuns.
  • Si no hi ha convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, autorització degudament signada pels dos representants legals.
  • Documentació que acredite la representació legal del menor disposada judicialment, d'acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d'un o dels dos representants legals, ordres d'allunyament o situacions semblants.

Nota: Cal pujar tots els documents en un únic arxiu comprimit encriptat.

Una vegada emplenada la matrícula en Seu Electrònica UV, per seguretat s’ha d’enviar des del compte de correu electrònic utilitzat per a la formalització de la matrícula, la contrasenya que permet obrir la documentació encriptada a nau.menuda@uv.es. Per si fora necessari contactar amb la persona usuària, s’ha d’incloure en el correu electrònic un telèfon de contacte. A més, cal indicar en l'assumpte Nau Menuda i el campus on s'ha formalitzat la matrícula.

Quan s'administraran medicaments durant l’horari de l’Escola d’Estiu?
En cas que un o una participant requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals de l’infant han de lliurar el consentiment d’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o qualsevol altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa.
 

MENJADOR
 

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL MENJADOR: del 10 de maig a les 10 hores al 9 de juny de 2023.

Passos que cal seguir:

1) La matrícula de la Nau Menuda s’ha de formalitza a través de Seu Electrònica de UV.

2) A continuació, ja es pot emplenar la matrícula del menjador, també a través de Seu Electrònica de UV.

Si és necessari un menú especial, cal presentar un informe mèdic.
 

No hi haurà servei de menjador el 28 de juliol de 2023.

 

UBICACIÓ DEL MENJADOR CAMPUS

CAMPUS DE BURJASSOT

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

CAMPUS DE TARONGERS

Cafeteria enfront de l'edifici de Serveis Centrals (MENÚ)

Cafeteria de la Facultat de Psicologia (MENÚ)

Cafeteria al costat de l'Aulari Oest (MENÚ)

 

PREU DEL MENJADOR:
 

Preu mensual (19 dies)
del 3 al 27 de juliol de 2023 
110 €
Preu per quinzenes
del 3 al 14 de juliol de 2023 (10 dies)
58 €
del 17 al 27 de juliol de 2023 (9 dies)
52 €

 

 

CONTACTE
 

Fundació General de la Universitat de València
C/ Amadeu de Saboia, 4 - 5a
46010 València
Tel. 963 531 074
nau.menuda@uv.es