Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

ACORD 299/2015, de 18 de desembre, del Consell de Govern de la Universitat de València, pel qual s'aprova el Reglament del tauler oficial de la Universitat de València. [2016/523]

 

  1. Aquest reglament té per objecte la creació del Tauler oficial de la Universitat de València, així com la regulació del seu funcionament, sense perjudici del que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
  2. El Tauler oficial de la Universitat de València, accessible des de la Seu electrònica, és únic i electrònic, substitueix tots els taulons físics que fins ara operaven en els diferents centres de la Universitat i és l'únic mitjà oficial propi de publicació de la Universitat de València.