Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

La plataforma T.actica en el seu conjunt, aglutina gran quantitat de components i utilitats. Els usuaris gestors exerceixen les tasques centrals de la plataforma: signar, acceptar, rebutjar, posposar i, en definitiva, prendre decisions respecte als expedients. 

En T.actica identificarem dos conceptes principals:

  • PROCEDIMENT: Abasta qualsevol estructura procedimental (tramitació, procediment, flux de treball, gestió,...). Posseeix els components necessaris per a reflectir el cicle de vida que es definisca: iniciador, fases, activitats, dades vinculades, regles de negoci, document, intervinents, resultat final ...
  • ITEM: S'inclou ací a l'objecte vinculat a una mena de procediment (expedient, instància, sol·licitud,...), que estarà condicionat pel cicle de vida abans esmentat.