Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Sobre la Gestió Electrònica UV

Fa aproximadament una dècada, la Universitat de València va iniciar els processos de transformació digital corresponents a la posada en marxa d'una sèrie de canvis i millores enfocades a implementar l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en tots els àmbits de la universitat. Tota aquesta transformació digital no ha comportat simplement canvis tecnològics, sinó que s'han produït importants canvis en les noves maneres de treballar, s'han redissenyat múltiples procediments interns i s'ha reorientat el model de comunicació amb tots els integrants de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador (PDI), personal d'administració i serveis (PDI) i ciutadania en general.
A mesura que s'han incorporat aquests nous processos administratius a la Universitat de València, s'han reorientat algunes metodologies de treball i s'han posat en marxa noves eines informàtiques que han permés crear una universitat més eficient, més moderna. Tota aquesta transformació ha provocat la necessitat de crear un únic punt de referència, on tota la comunitat universitària (en particular PAS i PDI) podrà consultar tota la documentació, exemples, FAQ i  continguts d'autoaprenentatge necessaris per a poder operar amb les noves eines informàtiques i procediments electrònics. Així naix el portal de Gestió Electrònica de la Universitat de València, on tots els nous “gestors” (denominació interna que hem seleccionat per a designar tots els nostres PAS/PDI usuaris d'eines de gestió electrònica) d'òrgans, serveis i unitats podran consultar fàcilment i de forma unificada, des de com utilitzar el portasignatures corporatiu per a la signatura electrònica de documents amb certificats electrònics i codi de verificació segura (CSV), fins a conèixer el funcionament de la Seu Electrònica i el seu gestor de tràmits (TRAMITEM), passant per conèixer els detalls del nou registre electrònic (GEISER) o fins i tot la utilització de VALISA, canal de comunicació corporatiu entre unitats i amb la ciutadania, a través de les instàncies general i interna.