Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

La Seu Electrònica de la Universitat de València és l'adreça electrònica mitjançant la qual els membres de la comunitat universitària i qualsevol ciutadà podran accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'administració de la Universitat de València.

Naix amb l'objectiu de complir amb la Llei 11/2007, de 21 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

Permetrà que qualsevol ciutadà o els membres de la comunitat universitària puguen realitzar els seus tràmits a través d'Internet des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat.

Entre els serveis que ofereix es troben:

  • Tramitació electrònica de procediments: La relació de procediments i serveis que es poden tramitar de manera electrònica s'han agrupat i classificat per a facilitar al màxim l'accés. 
  • Diferents serveis de tramitació no integrats fins al moment en la Seu: Portal de l'alumne, Perfil del contractant, Secretària Virtual.
  • Informació legal i tècnica: Normativa pròpia, autonòmica, nacional i europea.
  • Informació sobre la signatura electrònica.
  • Verificació de documents emesos per la Universitat: permet comprovar l'autenticitat i integritat dels documents emesos en format electrònic per la Universitat.
  • «El meu lloc Personal» és un sistema interactiu que permetrà a l'administrat:
  • Consultar les tramitacions que ha realitzat. Accedir als expedients finalitzats, així com als expedients que encara s'estan tramitant. Accedirà al seu estat, a les fases per les quals han passat, als terminis i a qualsevol incidència del tràmit en qüestió.
  • Realitzar noves tramitacions.
  • Accedir a les notificacions de part de la Universitat.
  • Aportar documentació a tràmits ja iniciats.