Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

La seu electrònica de la Universitat de València és l'adreça electrònica a través de la que els membres de la comunitat universitària i qualsevol ciutadà podran accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València.

Naix amb l'objectiu de donar compliment del mandat de la Llei 11/2007, de 21 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, que reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

Permetrà que qualsevol ciutadà o els membres de la comunitat universitària puguen realitzar els seus tràmits a través d'Internet des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat.

Entre els serveis que ofereix es troben:

  • Tramitació electrònica de procediments: La relació de procediments i serveis que es poden tramitar de manera electrònica s'han agrupat i classificat intentant facilitar al màxim l'accés a aquests.
  • Diferents serveis de tramitació, no integrats fins al moment en la seu: Portal de l'alumne, Perfil del contractant, Secretària Virtual.
  • Informació legal i tècnica: Normativa pròpia, autonòmica, nacional i europea.
  • Informació sobre la signatura electrònica.
  • Verificació de documents emesos per la Universitat: permet comprovar l'autenticitat i integritat dels documents emesos en format electrònic per la Universitat.
  • «El meu lloc Personal». Es tracta d'un sistema interactiu que permetrà a l'administrat:
  • Consultar les tramitacions que ha realitzat. Podrà accedir als expedients finalitzats així com als quals encara s'estan tramitant. Accedirà a l'estat d'aquests, les fases per les quals han passat, els terminis i qualsevol incidència que haguera patit el tràmit en qüestió.
  • Realitzar noves tramitacions.
  • Accedir a les Notificacions que li ha realitzat la Universitat.
  • Aportar documentació a tràmits ja iniciats.