Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Viafirma és un portasignatures electrònic desenvolupat per l'empresa del mateix nom, per a la gestió de documents pendents de signar, dotant-los d'un flux potent i usable de signatures o vist-i-plau, i concebut en especial per a institucions amb un gran volum de documentació. 
La interface d'usuari que té és molt similar a la de qualsevol compte de correu web, per la qual cosa és molt fàcil d'utilitzar, còmode i ràpid.

L'aplicació permet estalviar de temps i costos de gestió, dóna seguretat i integritat als documents, millora de la gestió interna, agilita els processos interns, centralitza les tasques de la institucó, té capacitat per a recuperar documents originals i permet fer seguiment dels estats de processos de signatura a cada moment.
També permet la classificació de signatures d'acord amb la seua importància: nova, en espera, pendents, rebutjades, caducades, personalitzades, i s'adequa als formats de signatura més estesos: PAdES (signatures PDF) i XAdES (signatures XML).