Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

El redactor d'una petició pot modificar el flux de destinataris de la mateixa prement en l'enllaç 'Modificar flux' del menú desplegable de dalt a la dreta; aquest enllaç només es mostrarà quan la petició no es trobe acabada, arxivada o rebutjada.
Aquells usuaris que ja hagen realitzat la seua acció no podran ser eliminats del flux, i l'estat de la petició haurà de reavaluar-se després de la modificació.
Per exemple, si una petició amb 4 signants dels quals ja han signat 2, es modifica el seu flux, eliminant els 2 destinataris que no han signat i es grava, es poden esborrar eixos 2 destinataris, i d'aquesta manera la petició quedaria com acabada.
Una vegada modificat el flux de la petició, s'enviarà una notificació a tots els destinataris indicant-los d'aquesta modificació. En prémer en aquest enllaç s'obrirà una finestra emergent (popup), on es podran modificar els destinataris de la petició.