Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Un flux de signatura es defineix pel seu nom, i una sèrie de línies de signatura que indiquen l'ordre en el qual els destinataris d'una petició han de signar. A l'hora de crear línies de signatura, es poden distingir dues zones principals en el dissenyador: la zona de selecció d'elements i la zona de línies de signatura. Per a dissenyar un flux de signatura, l'usuari ha d'arrossegar elements des de la zona de selecció d'elements fins a:

  • El final d'un contenidor.
  • El final d'una línia de signatura existent.
  • L'àrea per a crear una nova línia de signatura.