Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Captura plantilles de redacció del menú personal

Des de l'opció Plantilles de Redacció del Menú personal s'accedeix a l'administració de plantilles de redacció de l'usuari. En aquesta secció l'usuari pot gestionar les seues pròpies plantilles de redacció, per a utilitzar-les posteriorment en el formulari de redacció d'una petició. També podrà visualitzar totes les plantilles de caràcter global, i afegir plantilles: des de la vista principal de Plantilles de Redacció anirem al formulari per a poder afegir una nova plantilla a la nostra col·lecció. Aquest formulari serà idèntic al d'editar una plantilla.
En primer lloc, es mostra un llistat amb totes les plantilles disponibles per a l'usuari en el qual es permet:

 • Mostrar només les plantilles globals: podem aplicar un filtre per a visualitzar en el llistat només les plantilles globals. Si no ho apliquem veurem totes les plantilles disponibles: les globals i les que tenim compartides.
 • Filtrar plantilles per una cadena de cerca: podem buscar plantilles introduint un text en el caixetí.
 • Editar plantilles existents: podem editar les plantilles de redacció que ja tinguem. Si no tenim permisos d'edició sobre la plantilla accedirem a ella en manera lectura.
 • Exportar plantilles existents: podem descarregar les plantilles per a tindre la posiblidad d'importar-les en un futur, ja siga per nosaltres mateixos o qualsevol altre usuari.
 • Eliminar plantilles existents: podem eliminar les plantilles que ja no necessitem. COMPTE: aquesta plantilla serà eliminada per a tots els usuaris que la tingueren compartida. Si no tenim permisos d'edició sobre la plantilla aquesta opció no estarà disponible.
 • Afegir noves plantilles: podem donar d'alta noves plantilles per al nostre ús en el formulari de redactar una petició. S'explicarà detalladament més endavant.
 • Importar plantilles: podem importar plantilles de redacció des d'un arxiu .json d'una plantilla prèviament exportada.

Com podem observar, els camps a emplenar són pràcticament els mateixos que en la redacció d'una petició. No obstant això, només és obligatori donar un nom a la plantilla i que almenys un dels usuaris que la comparteixen tinga permisos d'edició sobre ella. A continuació comentarem els diferents camps:

 • Nom de la Plantilla: nom de la nostra plantilla (OBLIGATORI).
 • Plantilla d'ús global: permet establir la plantilla com a plantilla global, de manera que siga compartida amb tots els usuaris del sistema. Aquesta opció estarà disponible només per als administradors.
 • Destinataris: destinataris als quals anirà dirigida la nostra petició. Podrem prémer en Previsualizar Flux per a tindre una millor vista d'ells.
 • Destinataris de la comunicació interna: usuaris que podran ser notificats del resultat de la petició quan aquesta estiga finalitzada.
 • Assumpte: assumpte de la petició.
 • Referència: camp per a indicar una referència de la petició.
 • Tipus d'accés a la verificació de signatures: tipus d'accés que vulguem que tinga la nostra petició (No Disponible, Accés Públic, Usuari/Contrasenya, Certificat, Privat).
 • Missatge: missatge de la petició.
 • Tipus de signatura admesos: tipus de signatura admesos en la petició (Tots, Certificat i signatura biomètrica, Certificat i signatura amb sms, Només amb certificat digital).
 • Segell de signatura: tipus de segell de signatura de la nostra petició. També pot anar sense segell.
 • Política de signatura: si tenim definides diferents polítiques de signatura en el nostre sistema podrem triar la que desitgem per a la nostra petició.
 • Metadades: podem emplenar i/o afegir metadades a la petició.
 • Enviar recordatoris automàtics als detinatarios: podem definir si volem que la petició envie recordatoris automàtics als destinataris.
 • Desitja rebre notificacions de les accions relacionades amb aquesta petició?: nivell de notificacions assignat al remitent d'aquesta.
 • Usuaris/Grups/Càrrecs que comparteixen la plantilla: ací podem definir quins usuaris/grups/càrrecs comparteixen la plantilla i si tenen permisos d'edició sobre ella. Podem modificar aquests permisos prement en la icona del llapis. Si no volem que un usuari/grup/càrrec compartisca la plantilla premerem la icona X. Per a associar nous usuaris/grups/càrrecs a la plantilla premerem el botó Afegir. En fer-ho apareixerà el següent popup: Per a seleccionar els usuaris/grups/càrrecs podem buscar-los per una cadena, marcar el check, triar si volem que puguen editar la plantilla i prémer el botó Assignar.