Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

CPI-22-141

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-22-141
  • Grup: C
  • Subgrup: C1
  • Categoria: Oficial de laboratori
  • Projecte: «Territorial circular systemic solution for the upcycling of residues from the agrifood sector (Agro2Circular). CPI-22-141»
  • Responsable del projecte d'investigació: Jorge Garces Ferrer

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU