Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

El màster va adreçat a un perfil d’estudiants amb una formació prèvia en matèries relacionades amb els continguts que s’hi imparteixen. D’acord amb això, la comissió acadèmica valorarà favorablement les sol•licituds d’admissió en el màster dels estudiants que procedisquen de les titulacions de química i farmàcia. En el cas d’estudiants que procedisquen d’altres titulacions, la comissió acadèmica estudiarà cada sol•licitud de manera individualitzada.
Coneixement de castellà a nivell C1. Recomanat coneixement d’anglès a nivell B1.