University of Valencia logo Logo Open Government, Participation and Open Data Chair (PAGODA) Logo del portal

Publications

 • Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial. 2022

  Representative picture of the publication

  Cotino Hueso, L. y Castellanos, J. (eds.)

  Valencia: Tirant lo Blanch , 2022.Llibre

  Se trata de la única monografía en español sobre el tema, que reúne a nueve autores en los que prima la perspectiva jurídica, si bien con valiosas contribuciones desde disciplinas tecnológicas. El contenido general de la obra es el siguiente: Bloque I. Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial. Elementos conceptuales, generales y de género. Bloque II. Transparencia y explicabilidad en el uso de la inteligencia artificial por el sector público. Bloque III. Transparencia y explicabilidad en la empresa, en la contratación y prestación de servicios de internet y en el ámbito laboral.

  ISBN: 978-84-1147-161-9
 • Transparència i comunitats autònomes: Una perspectiva multinivell

  Representative picture of the publication

  Andrés Boix, Jorge Castellanos

  València: Tirant lo Blanch , 2021.Llibre

  Enllaç de descàrrega [PDF].

  El nou règim jurídic de la transparència administrativa a Espanya té ja quasi una dècada de decantació a la seua esquena. L'experiència acumulada durant aquests anys ha permés entendre millor les possibilitats de les normes en vigor, així com algunes de les seues mancances, però també ha fet que s'acumule una important experiència a l'hora de desenvolupar i aplicar tant la llei estatal com les diverses normes autonòmiques a càrrec tant del Consell estatal en matèria de transparència com dels equivalents autonòmics existents, de perfils variats, i dels Tribunals.

 • Els Límits al Dret d'Accés a la Informació Pública

  Representative picture of the publication

  Lorenzo Cotino Hueso, Isaac Martín Delgado, Agusti Cerrillo i Martínez, Concepción Barrero Rodriguez, Emilio Guichot Reina, Leonor Rams Ramos, Andrés Boix Palop, María Estrella Gutiérrez David, Carlos Alberto Amoedo Souto, Miguel Ángel Blanes Climent, María Concepción Campos Acuña

  València: Tirant lo Blanch , 2021.Llibre

  Enllaç de descàrrega [PDF].

  La transparència i amb ella l'accés a la informació pública formen part ja quotidiana del paisatge burocràtic i de l'activitat administrativa. Hi ha una notable pràctica administrativa, un variat patrimoni de les autoritats de transparència i una creixent jurisprudència. En la nostra literatura faltava una obra centrada en els límits al dret d'accés el reconegut en l'article 105 CE i la Llei 19/2013, així com l'accés en raó de la llibertat d'informació, dret de regidors i parlamentaris, sindicalistes, accés a l'expedient administratiu i normativa sectorial aplicable.

 • El Mínim Comú de les Polítiques de Participació Locals

  Representative picture of the publication

  Joaquin Martin, Emilio Soria, Carmen Montalbá, Arantxa Grau.

  València: Tirant lo Blanch , 2018.Llibre

  Enllaç de descàrrega [PDF].

  Les eleccions municipals del 2015 van suposar un impuls a la política de participació. En els programes dels partits de tot l'espectre ideològic s'esmentava la necessitat d'activar la participació ciutat i la transparència. Després de les eleccions, aquestes intencions es van materialitzar en la consideració intitucional de figures com les regidories de participació, àrees o serveis. No obstant això, aquest impuls sembla que s'està produint des d'una certa confusió en els termes i les pràctiques desplegades.