Ruigeu Logo del portal

VIII Trobada d'Unitats d'Igualtat. Salamanca.

  • May 11st, 2015
Image de la noticia

La Unitat d'Igualtat de la Universitat de Salamanca va organitzar la VIII reunió d'Unitats Igualtat de les universitats públiques espanyoles, sota el títol “Per un compromís per la conciliació en la universitat pública espanyola”.
L'activitat, que va tenir lloc els dies 7 i 8 de maig de 2015, va ser inaugurada per María Ángeles Serrano, vicerectora d'Internacionalització. La sessió va comptar amb l'assistència de Nieves Sanz Mules, directora de la Unitat d'Igualtat, i Esther Escolano Zamorano, sotsdirectora general d'Estudis i Cooperació de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats. Per a acabar l'acte inaugural, el grup de rap “Llengües Mortes” va interpretar en directe la seua cançó “Amazona”.

La trobada va continuar amb taules redones i conferències, en les quals es van tractar temes relacionats amb la conciliació en el treball per al personal laboral i docent de les universitats espanyoles. A més, en les jornades van intervenir directors d'unitats d'Igualtat d'universitats espanyoles, a més de professors i especialistes en dret administratiu, civil i laboral.

El divendres 8 de maig a les 12:30 h., es va tancar la trobada amb la presentació de les conclusions, per a finalitzar amb una visita a la Biblioteca Històrica de la Universitat de Salamanca i un recorregut per l'exposició “Dones ocultes. La invisibilitat de la dona en la Universitat de Salamanca”.

Propostes

Entre els aspectes comentats en la reunió de Salamanca que es van proposar com a millores generals en totes les Universitats a negociar individual o col·lectivament, figuren els següents:

1. En matèria de conciliació, i en línies generals, si existeix diferència entre el règim de funcionariat i el laboral, que s'aplique la condició més favorable, o que un col·lectiu es puga acollir a “les millores” que s'apliquen a l'altre, i a tot tipus de personal (interí, temporal, etc…).
2. Consultar amb ANECA-CRUE arbitrar que les dones que tenen un encàrrec docent excessiu (perquè no tenen mèrits de recerca suficients) puguen acollir-se a una reducció d'aquest encàrrec per a poder “eixir” d'aquest cercle viciós. Valorar l'impacte en la carrera acadèmica de la modificació de la llei parlamentària que regula l'encàrrec docent en funció dels mèrits de recerca.
3. Sobre el permís de paternitat, que siga obligatori, compartit amb el de maternitat, però que de manera obligatòria tots dos progenitors “gaudisquen” d'aquest permís, per a evitar que la patronal al·legue aquest motiu per a no contractar dones en edat fèrtil.
4. Reglament per a compatibilitzar la cura a menors, majors i dependents amb la producció científica. Ho poden demanar homes i dones i, una vegada concedit, pots reduir crèdits durant 3 anys. S'ha de demostrar que s'ha fet recerca en eixE temps de menor càrrega docent. (Com el de Còrdova però ampliat).
Es proposa que la reducció de docència, per a dedicació a la recerca siga extensiu a atenció de majors/malalts-as.
5. Adaptar els horaris laborals als horaris escolars, també als centres de dia o de cures de majors i depenents.
6. Que els permisos de reducció d'1 hora de jornada es puguen agrupar per a prendre's en un mateix dia.
7. Arranjament horari per a persones que treballen de vesprada o en jornades especials (més dies de vacances o d'assumptes propis).
8. Centre de dia per a malalts i programa de respir familiar (al cuidador/a principal, se li garanteix un temps de respir) a l'estil de Sevilla.