Ruigeu Logo del portal

X Trobada d'Unitats d'Igualtat. Còrdova. Juny 2017

 • June 1st, 2017
Image de la noticia

La X Trobada d'Unitats d'Igualtat de les universitats espanyoles es va celebrar els dies 31 de maig i 1 de juny de 2017 a la Universidad de Córdoba. En la inauguració van intervenir Bibiana Aído, llavors representant de l'ONU pel projecte Dones d'Equador, i Rosario Mèrida, vicerectora de Vida Universitaria i Responsabilidad Social de la Universidad de Córdoba.
La trobada va concloure amb un manifest consensuat en el qual s'assenyala que les universitats públiques espanyoles, i amb elles tota la seua comunitat, tenen l'obligació d'estar a l'avantguarda en la defensa de valors ètics i de progrés social.
El text assenyala que "la clausura d'aquesta X Trobada és l'escenari idoni per manifestar públicament el compromís de les nostres respectives institucions amb la consecució d'una igualtat de gènere real i efectiva, igualtat que constitueix un dret fonamental", i es completa amb les següents recomanacions:

 • Visibilitzar la recerca, docència i gestió de les dones en l'àmbit acadèmic.
 • Dissenyar polítiques i pràctiques d'igualtat que acaben amb les desigualtats i desequilibris encara existents en la nostra institució, com la segregació vertical i horitzontal dels diferents col·lectius de la comunitat universitària.
 • Desenvolupar mesures que facilitin i garantisquen l'assumpció de llocs de gestió universitària i lideratge per part de la seua població femenina.
 • Normalitzar l'enfocament de gènere com a element transversal al conjunt de la recerca.
 • Ampliar l'oferta reglada i complementària de matèries relacionades amb els estudis de les dones i del gènere.
 • Vetllar pel compliment de les mesures de conciliació i coresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral per a dones i homes contemplades en els seus respectius plans d'igualtat.
 • Potenciar el paper de la Universitat com a agent de socialització i transmissor de coneixement i incidint en la formació de professionals que, al seu torn, exerciran una funció social en aquest sentit i promovent la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, en la recerca i en la gestió.
 • Implicar-se amb la societat per rebutjar enèrgicament la violència estructural contra les dones en totes les seves manifestacions, promovent un pacte d'estat amb finançament contra el masclisme.
 • Recolzar el model coeducatiu com a garant d'igualtat entre dones i homes i rebutjant les propostes d'escoles segregadoras, generadores de desigualtat.
 • Reclamar que es dote a les Unitats d'Igualtat de recursos econòmics i humans que permeten la realització de polítiques d'igualtat, tot garantint, en definitiva, la igualtat de gènere real i efectiva com un dret irrenunciable.


Meses de treball

La primera mesa de treball, dedicada a la divisió de gènere del treball a les universitats públiques, dirigida per Cecilia Castaño, catedràtica d'Economia Aplicada de la UCM, va concloure amb diversos suggeriments, entre elles rebutjar la mercantilització de les universitats; valorar positivament la creació del Grup de treball d'Igualtat en la Sectorial de Sostenibilitat i Responsabilitat Social de la CRUE; i reivindicar una Sectorial d'Igualtat, entre unes altres.
En la segona mesa de treball, a partir de la conferència de Sara Clavero,
professora del Queen’s University Belfast, sobre “Estratègies de promoció de la igualtat en la comunitat universitària”, es van plantejar dos tipus de
desigualtats de gènere a la universitat:

 • Estructurals (segregació vertical i horitzontal; desigualtats en la presa de decisions).
 • Culturals (estereotips i biaixos de gènere en docència, recerca, gestió i relacions laborals).

Entre les propostes per millorar la igualtat a les universitats, figura la necessitat de treballar més d'a prop en recursos humans.
La tercera mesa de treball es va iniciar amb la conferència introductòria “Desigualtat i assetjament a la universitat”, a càrrec de la professora María Acale, catedràtica de Dret Penal de la UCA, qui va introduir la reflexió del grup de treball al voltant de de l'anàlisi sobre l'assetjament sexual i per raó de sexe a la universitat. Entre les conclusions figura el suggeriment de que les universitats han de crear una xarxa de persones formades, adaptada al context d'actuació (campus, centres...), amb l'objectiu d'informar i assessorar en proximitat a les víctimes d'assetjament.
En la quarta mesa de treball, a partir de la conferència “La perspectiva de
gènere en les convocatòries públiques universitàries”, impartida per Julio González García, catedràtic de Dret Administratiu de la UCM, es va reflexionar sobre situacions actuals generadores de desigualtat en el si de les universitats espanyoles. Va proposar, entre altres coses, posar l'accent principalment en la incorporació de la perspectiva de gènere en les definicions dels mèrits i la seva valoració, punt clau i clau en tot el procés.