• Consulta la oferta de grados.

Rama de conocimiento: Ciencias sociales y jurídicas

Centre donde se imparte: Facultad de Derecho

Web específica del grado: www.uv.es/graus/politiques

Número créditos del título: 240

Materias formación básica: 60

Materias obligatorias: 138

Materias optativas: 22,5

Prácticas externas: 13,5

Trabajo fin de grado: 6

Código titulación: 1335

Tipo de enseñanza: Presencial

Cursos: 4

Plazas de nuevo ingreso
[curso 2023-2024]:
75

Precio del crédito
[curso 2023-2024]:
12,79 €

Profesiones reguladas para las cuales capacita el título: No procedeix

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: ------

Número mínimo de créditos de matrícula por estudiante: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

Presidente/a de la Comisión Académica del Título (CAT) Francisco Javier Palao Gil/ Rafael Marimón Durá/ Pilar Hernando Serra

Coordinador/a de la titulación -

Coordinador/a de prácticas externas Ana Isabel Lois Caballé

Coordinador/a de movilidad Clara Portela Sais

Interés académico, científico o profesional:

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administació Pública proporciona una formació pluridisciplinària que combina coneixements teòrics i instruments pràctics de diferents camps d’estudi com ara la ciència política, el dret, la història, l’economia, la sociologia, etc. A partir d’aquesta base, el grau ofereix recursos per analitzar els fenòmens polítics i l’organització de les administracions públiques. Alhora, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir el desenvolupament d’estratègies d’actuació en aquest àmbit, sempre des d’una posició professional i ètica sòlida.

Información práctica:

Hi ha la possibilitat d'obtenir els dobles graus en: Ciències Polítiques i de l'Administració i Dret, i Sociologia i Ciències Polítiques i de l'Administració. Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un total de 6 anys per a l'obtenció del grau.