UVcooperacióUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

La Càtedra UNESCO d'Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, establerta des de 1994, contribueix al desenvolupament humà sostenible a través de la recerca, formació i publicacions.

Convocatòria Cátedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2022-2023

Correcció d'errades

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 novembre al 25 desembre 2022.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat
 • Seleccionar: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà:

Annex II sol·licitud

Annex III Memòria

Concessió Provisional

Concessió


Convocatòria Cátedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2021-2022

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 desembre 2021 al 15 gener 2022.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà l'annex II imprès de sol·licitud:

Annex II sol·licitud convocatòria Càtedra UNESCO


ConcessióConvocatòria Càtedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 d'octubre al 4 de novembre de 2020.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà l'annex II imprès de sol·licitud:

Annex II sol·licitud convocatòria Càtedra UNESCO 2020 val

Concessió

Documents d'execució i justificació dels ajudes:

 1. Guia de gestió i justificació
 2. Informe econòmic
 3. Informe tècnic
 4. Model 31 liquidació gratificació personal UV
 5. Model 31 Gratificació personal extern
 6. Model comissió serveis
 7. Model Fulla de signatures d'assistents
 8. Model aceptació