UVcooperacióUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

 

 

La Càtedra UNESCO d'Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, establerta des de 1994, contribueix al desenvolupament humà sostenible a través de la recerca, formació i publicacions.

Convocatòria Cátedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2023-2024

Publicació tauler d'anuncis

Concessió Ajudes Càtedra UNESCO 2023-2024

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de juny al 26 de juliol de 2023.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en el següent enllaç:

https://ir.uv.es/coop/entreu

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus d'òrgan al qual es dirigeix: Serveis universitaris, generals i centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat
 • Seleccionar: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà:

Annex II sol·licitud

Annex III Memòria

Documents d'execució i justificació dels ajudes:

 1. Guía d'aplicació, gestió i justificació
 2. Informe econòmic 
 3. Informe tècnic
 4. Gratificació personal de la UV
 5. Gratificació personal extern 
 6. Full de signatures
 7. Logotip Vicerectorat Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable
 8. Logotip Càtedra UNESCO

 


 

Convocatòria Cátedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2022-2023

Correcció d'errades

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 novembre al 25 desembre 2022.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat
 • Seleccionar: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà:

Annex II sol·licitud

Annex III Memòria

Concessió Provisional

Concessió


Convocatòria Cátedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2021-2022

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 desembre 2021 al 15 gener 2022.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà l'annex II imprès de sol·licitud:

Annex II sol·licitud convocatòria Càtedra UNESCO


ConcessióConvocatòria Càtedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 d'octubre al 4 de novembre de 2020.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

 • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Tramitació desitjada: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà l'annex II imprès de sol·licitud:

Annex II sol·licitud convocatòria Càtedra UNESCO 2020 val

Concessió

Documents d'execució i justificació dels ajudes: