UV Gandia Logo del portal

Aportacions de la Gramàtica normativa valenciana (2006)

  • April 10th, 2013
Image de la noticia

Aquesta conferència, que s´integra en un cicle de la Universitat dels Majors, és gratuïta i oberta a la participació del públic en general. Està organitzada conjuntament pel CG-UV i l´Acadèmia Valenciana de la Llengua i s´emmarca en l´Espai Valencià de Llengua i Cultura.

Àngel Calpe és un autor centrat en l´assaig i la investigació amb esporàdiques incursions narratives, i és membre de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) des de novembre de 2003. En esta institució normativa forma part de la Secció de Gramàtica, de la qual és secretari. També és membre de la Secció de Documentació Lingüística i Literària i de la Comissió de l´Escriptor de l´Any 2012 "Vicent Andrés Estellés".

Ha participat en l´elaboració del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (2006) i de la Gramàtica normativa valenciana (2006), les dos primeres grans obres normatives de la institució, i actualment contribuïx a la redacció del Diccionari normatiu valencià, la Gramàtica Valenciana Bàsica i la Flexió verbal valenciana.

Ha sigut membre del Consell de Redacció i columniste de la revista Lletraferit, i pertany a l´Associació d´Escriptors en Llengua Valenciana (AELLVA).

Fins al 2005 va ser agregat col·laborador de la Secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

Té diverses publicacions en el camp de la lexicografia, sociolingüística, documentació i valencianisme, entre les que destaquen Aproximació al lèxic mèdic valencià popular del segle XIX; Lèxic gastronòmic de l´alimentació en E. Escalante. Terminologia de l´alimentació i classificació semàntica del lèxic; La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià; La producció editorial en les normes de la RACV (1979-2004); Òbres mèdiques i biològiques dels segles XVI i XVII de la Biblioteca Pública de Mallorca; El pensament valencianiste de Miquel Adlert; La Guerra Insidiosa. El valencianisme irresolut; Redescobrir la Declaració valencianista de 1918; etc.