University of Valencia logo Logo Faculty of Biological Sciences Logo del portal

  1. Data i lloc de celebració

Data: 20 d'octubre de 2023, 17:30h

Lloc: Sala Charles Darwin

  1. Programa de l'acte

L'acte inclou el lliurament d'un diploma acreditatiu, una insígnia i la imposició d'una beca del color identificatiu del centre.

  1. Requisits dels participants

Per a poder participar en la cerimònia de graduació és necessari ser graduada o graduat en el curs 2022/23, (Acord dels degans del campus de Burjassot ), és a dir, haver aprovat totes les assignatures del grau amb data 31 de juliol de 2023. Els estudiants matriculats en aquest curs en les Pràctiques Externes que tinguen pendent el lliurament de la memòria per a presentar-la en els períodes de setembre poden inscriure's dins del termini i seran admesos condicionalment. Amb anterioritat a la celebració de l'acte es comprovarà que han completat el grau i se'ls confirmarà que hi poden participar en aquest. També podran inscriure's, ser admesos condicionalment i participar els estudiants que hagen finalitzat el Grau amb la superació del TFG en la convocatòria extraordinària de setembre.

Els estudiants que no puguen participar en l'acte perquè els quede alguna assignatura pendent per a acabar el Grau podran sol·licitar una invitació per a assistir com a públic, sempre que l'aforament ho permeta, emplenant aquest formulari. La data límit per a enviar la sol·licitud és el 10 de setembre. Amb posterioritat a aqueixa data es contactarà per e-mail amb els sol·licitants per a informar de si es disposa o no de la invitació, que es recolliria segons l'indicat en el punt 5.

  1. Termini, inscripció i procediment

Els estudiants que reunisquen els requisits sol·licitaran la participació a l’acte des del 20 de juny al 24 de juliol, ambdós inclosos, emplenant el formulari 

  1. Retirada de invitacions

És necessària la invitació per a accedir a la Sala Charles Darwin, tant per al graduat o graduada com per als acompanyants (no seran numerades)

Recollida d’invitacions: Del dilluns 16 al divendres 20 d'octubre de 2023 ambdós inclosos, de 9 a 14 h. en el despatx de la secretària de la Degana

Per a la retirada de les invitacions serà necessari la identificació de l’estudiant mitjançant DNI, permís de conducció, passaport...

En cas de no poder retirar les invitacions personalment, serà necessari enviar un correu electrònic a gradbio@uv.es des de l'adreça @alumni indicant les dades de la persona autoritzada. Aquesta haurà d'anar identificada.

  1. Com aconseguir les fotografies de l'Acte

El reportatge fotogràfic el realitzarà el Taller d'Audiovisuals de la Universitat de València. Quan el taller pose a la disposició de la Facultat el reportatge, s'enviarà un correu electrònic als participants amb l'enllaç per a descarregar-les.