Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Branca de coneixement: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Centre on s'imparteix: FACULTAT D'ECONOMIA

Web específica del grau: https://ir.uv.es/ySl5c9d

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 102

Matèries optatives: 48

Pràctiques externes: 20

Treball fi de grau: 10

Codi titulació: 1313

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

 + 70 a Ontinyent

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
12.79€

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell

Coordinador/a de la titulació Rubén Porcuna Enguix

Coordinador/a de pràctiques externes Paz Rico Belda

Coordinador/a de mobilitat Isabel Sánchez García/ Noemí Herranz Zarzoso

Interès acadèmic, científic o professional:

L'objectiu central del grau en ADE és formar professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l'àmbit global de l'organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. El graduat o graduada ha de conèixer el vincle de totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva, i d'aquests amb el context global de l'economia, a més d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats. En concret, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, assolir els objectius proposats i avaluar-ne els resultats.

Informacions pràctiques:

En tercer curs, l’alumnat ha de triar un dels sis itineraris o intensificacions curriculars disponibles. Cada itinerari té 48 crèdits optatius repartits entre tercer i quart cursos i es correspon amb un dels perfils professionals bàsics d’aquest grau. Hi ha l’opció de cursar simultàniament els graus d’ADE i de Dret. L’itinerari juridicoempresarial està dissenyat per als estudiants d’aquest programa de doble titulació. També hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

Aquesta titulació també s'imparteix en els centres privats adscrits Florida Universitària i Centre Universitari EDEM.