Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Horari atenció estudiants:

Coordinadora de Pràctiques: Paz Rico
Correu electrònic: paz.rico@uv.es
Correu electrònic tràmits PE secretaria: practicaseconomia@uv.es

Grau en: ADE, Economia, Finances i Comptabilitat, International Business,Turisme i Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE)

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2021-2022
2.- Guies de pràctiques i informe
3.- Curs UVocupació
4.- Sessions informatives
5.- Reconeixement de Pràctiques
6.- Llista de Tutors
7.- Material per a tutors

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2021-2022 
 

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

 


GADE Y GADE Ontinyent: 8 de juliol, 12:30 h.

Videoconferència

Enllaç per a connectar-se a les sessions informatives

Presentació d'Autoprácticums

Fins al 6 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de desembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

L'empresa enviarà a Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document de l'autopràcticum:
annex emplenat o annex (in english)

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos Finals de juliol i en la segona quinzena de cada mes, de setembre a gener. Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 9 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria Facultat per mail practicaseconomia@uv.es
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement Mediats de juliol Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre Del 6 al 10 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques i https://www.adeituv.es

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre Del 7 a 10 de gener Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques i https://www.adeituv.es
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: Del 13 al 17 de setembre
2n semestre: De l'11 al 14 de gener

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 4 d'octubre 2021 fins al 31 de gener de 2022
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 30 juny de 2022

Empreses/Institucions o entitats

2.- Guies de pràctiques i informe

 
 

3.- Curs UVocupació

4.- Sessions informatives

Presentació Sessions informatives Pràctiques Empresa: Descarrega Presentació de les sessions informatives de Treball Fi de Grau (TFG) 21-22:

Descarrega procediment de matrícula de PE i TFG curs 21-22:

Gravacions de les sessions informatives curs 21-22:

 GADE y GADE Ontinyent

 

 

5.- Resolucions d'Autoprcticums i Reconeixement de Pràctiques

6.- Llista de Tutors

  Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que els departaments realitzen l'assignació dels tutors/es

Titulació / Grau Llistat Estudiants/Tutors/es 21-22 Llista àrees temàtiques 21-22
Grau en Ade Ontinyent
Descarrega Llista

7.- Material tutor acadèmic