càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Amadeo Fuenmayor publica un article a «València Plaza» sobre la reforma fiscal valenciana

  • 21 de març de 2023
Societat

El director de la Càtedra de Tributació Autonòmica, Amadeo Fuenmayor, aborda en aquest article l'impacte de la reforma fiscal valenciana sobre els contribuents.

En primer lloc, Amadeo Fuenmayor tracta les conseqüències que ha tingut l'increment de la inflació en la vida diària de les persones, així com en la imposició, destacant l'efecte sobre l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), atés que en aquest impost existeixen moltes referències monetàries en termes nominals. Atés que la tarifa de l'IRPF és progressiva, si aquesta no s'actualitza, la inflació provocarà l'increment dels tipus mitjans de gravamen.

En aquest context, cinc governs autonòmics (els d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid i Múrcia) han modificat l'IRPF per a 2022. L'autor analitza l'impacte d'aquestes reformes, destacant el diferent impacte que han tingut, en cada CCAA, entre els contribuents amb diferents nivells de renda. A Múrcia l'efecte de la reforma és homogeni, a Andalusia i la C. Valenciana la reforma beneficia en major mesura a les rendes més baixes, mentre que a Galícia l'estalvi fiscal creix amb la base i a Madrid el fa amb la renda, la qual cosa beneficia als contribuents amb les rendes més grans.

Centrant-se en la reforma de l'IRPF de la Comunitat Valenciana, Amadeo destaca com aquesta reforma tracta de compensar els efectes negatius de la inflació; redissenya la tarifa autonòmica, que era defectuosa, i beneficia a les rendes més baixes, ja que la seua factura fiscal es reduirà més que la dels contribuents amb rendes més altes. L'autor destaca, a més del canvi en la tarifa, altres elements de la reforma que beneficiaran a un major nombre de contribuents, com són l'increment dels mínims i la creació i increment de deduccions.

Com a conclusió, Amadeo aporta evidència empírica de la capacitat redistributiva de la reforma a través d'una avaluació realitzada des de la Càtedra de Tributació Autonòmica de la UV. Els resultats llancen que la reforma beneficiarà al 58% de contribuents valencians. La reforma suposarà una millora quasi nul·la en aquells contribuents que ja no pagaven IRPF i en els contribuents amb rendes altes, mentre que serà molt beneficiosa per a les rendes baixes.