University of Valencia logo Logo del portal

La Secció d'Espectrometria Atòmica i Molecular del SCSIE treballa en l'àmbit de l'anàlisi inorgànica i orgànica i caracterització de materials, instruments de suport bàsic per al desenvolupament tant de l'activitat investigadora com productiva en multitud d'àrees de coneixement.

L'espectroscòpia és l'estudi de la interacció de la radiació electromagnètica amb la matèria. Aquesta interacció provoca fenòmens d'absorció, emissió o dispersió en la matèria, la qual cosa permetrà identificar i/o quantificar l'element o molècules que formen les mostres objecte de l'anàlisi.

Aquests són els serveis que oferim:

  • Anàlisi de tota mena de mostres inorgàniques i orgàniques i suport cientificotècnic en les qüestions plantejades pels diferents usuaris del servei relacionades amb els problemes analítics.
  • Desenvolupament i posada a punt del mètode analític adequat per a cada mostra.
  • Resultats i interpretació dels mateixos en termes analítics.
  • Divulgació i formació a la comunitat universitària i empreses de les infraestructures disponibles a cada moment i les seues aplicacions (seminaris o cursos).
  • Programa de qualitat del SCSIE.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy