Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

El programa VERIFICA avalua les propostes dels plans d'estudi dels títols dissenyats en consonància amb l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'avaluació dels títols universitaris oficials queda regulat per:

  • La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix una nova estructura dels ensenyaments i títols universitaris espanyols d'acord amb els objectius establerts per la construcció de l'EEES.
  • El Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.